Studijní blok – Incoming Students

Akademický rok2014/2015Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuInternational Office
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 152-0541/05 PD Business Diagnostics Zk 2+0 3 angličtina Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0511/03 DMM Decision Making Methods Zk 2+0 4 angličtina doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0503/03 EBA Ekonomická aplikace v E-business Za 2+0 4 angličtina doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Výběr v OSP 120-0541/01 EEI Ekonomie evropské integrace Zk 2+0 4 angličtina Ing. Boris Navrátil, CSc.
Výběr v OSP 120-0730/01 EU I Evropská unie I ZaZk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0513/01 FMa Finanční management ZaZk 2+2 6 angličtina prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Výběr v OSP 154-0511/03 FMa Finanční trhy ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0514/02 HPCR Hospodářská politika ČR ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0577/09 ICD Individuální rozvoj kariéry Zk 2+0 4 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0594/02 IPWE Integrační procesy ve světové ekonomice Zk 2+0 5 angličtina Ing. Iva Honová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0590/02 CRMAN Krizový management Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0586/02 MAN Management Zk 2+0 4 angličtina prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Výběr v OSP 115-0594/02 SBM Management malého podniku Zk 2+0 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0509/01 MANE Manažerská ekonomie ZaZk 2+2 6 angličtina prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Výběr v OSP 116-0508/01 MME Marketingové řízení ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0517/01 IM Mezinárodní marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Výběr v OSP 115-0543/02 CMPS Nákladové řízení a cenová strategie Zk 2+0 4 angličtina Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0503/03 BE Podnikatelská etika Zk 2+0 4 angličtina prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Výběr v OSP 152-0502/02 BA II Podniková ekonomika II Zk 2+0 4 angličtina Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0532/03 PME Produktový management Zk 2+0 5 angličtina doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0555/03 ŘJA Quality Management A Zk 2+0 4 angličtina doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Výběr v OSP 118-0501/01 REGEC-EBS Regionální ekonomie Zk 2+1 5 angličtina prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0510/03 EURP Regionální politika EU Zk 2+0 5 angličtina Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0587/03 HRMA Řízení lidských zdrojů A Zk 2+0 4 angličtina Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0585/01 SSDP Softwarová podpora tvorby projektů Zk 2+0 4 angličtina Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0510/01 CSR Společenská odpovědnost firmy KlZap 1+2 5 angličtina Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0514/01 EU TP Společná obchodní politika EU Zk 2+0 5 angličtina prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0550/03 SaSPSS Statistika a SPSS Zk 2+0 4 angličtina prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0561/02 SM Strategický management Zk 2+0 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0545/02 TMM Trendy moderního managementu Zk 2+0 4 angličtina Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0584/02 TIS-ENG Tvorba internetových stránek Za 2+1 4 angličtina Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0588/01 INECON Úvod do ekonometrie Za 1+2 5 angličtina prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0599/02 OS_ENG Operační systémy Zk 0+3 3 angličtina doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0515/01 BME Business Marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 153-0501/02 EPS Ekonomika veřejného sektoru Zk 2+0 4 angličtina Ing. David Slavata, Ph.D.
Výběr v OSP 118-0544/03 EUMAN Environmentální management v EU Zk 2+0 3 angličtina doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0518/02 FM Finanční matematika ZaZk 1+2 4 angličtina Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0552/01 PF Finanční poradenství Zk 2+0 3 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0501/02 HP A Hospodářská politika A ZaZk 2+0 5 angličtina prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0545/01 KDvVP Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí Za 2+2 4 angličtina RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0503/03 LOG A Logistika A Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Výběr v OSP 115-0506/03 MS Manažerské dovednosti Zk 2+0 4 angličtina Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0500/03 POM Marketing Zk 2+0 5 angličtina Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0530/02 MCE Marketingová komunikace ZaZk 2+0 4 angličtina Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0516/01 EUMP Měnová politika EU ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0511/02 MetNum Métodos numéricos en la economía Zk 2+0 4 španělština Ing. Orlando Arencibia Montero, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0547/01 MT Metody a techniky v managementu ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0750/02 IE I Mezinárodní ekonomie I Zk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0511/02 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 5 angličtina doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0535/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0580/02 QM Operační výzkum Zk 2+0 4 angličtina Ing. Mária Jašková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0562/04 OB Organizační chování Zk 2+0 4 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0534/02 OD Organization Design Zk 2+0 3 angličtina Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Výběr v OSP 152-0501/04 BA I Podniková ekonomika I Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0537/04 EUCP Politika soudržnosti EU ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0517/02 PM Projektové řízení Zk 2+0 4 angličtina Ing. Petr Řeháček, Dr.
Výběr v OSP 115-0591/02 HRMB Řízení lidských zdrojů B Zk 2+0 4 angličtina Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
Výběr v OSP 118-0502/01 HUMGEO Socioekonomická geografie Zk 2+0 5 angličtina RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0586/01 SSM Softwarová podpora managementu Zk 2+0 4 angličtina Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0546/01 TM Treasury Management Zk 2+0 3 angličtina Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0515/01 TPEU Trh práce EU Zk 2+0 4 angličtina prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Výběr v OSP 117-0566/02 FA Základy účetnictví Zk 2+0 4 angličtina Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.