Studijní blok – V - ECTS HGF

Akademický rok2015/2016Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 227-0051/02 DST Dopravní stavitelství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Václav Škvain
Výběr v OSP 635-0802/01 DEZ Druhotné energetické zdroje ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0302/01 Sdíle Sdílení tepla ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0371/01 BIO Biochemie Za 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0004/04 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0007/08 DBS Databázové systémy ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0024/03 DZDPZ Digitální zpracování dat v DPZ ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-3010/01 DEZ Druhotné energetické zdroje ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0262/01 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0313/05 EnvInf Environmentální informatika Za 2+2 5 angličtina, čeština Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0750/04 EP Environmentální politika KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0079/05 FGM Fotogrammetrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0101/01 PHYI Fyzika I ZaZk 4+3 7 angličtina doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0102/01 PHYII Fyzika II ZaZk 3+3 6 angličtina doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0099/03 GE Geoekologie ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. David Vojtek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0007/03 HG Historická geologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0327/06 HRZ Hornická rizika a záchranářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0261/03 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0068/03 HydBioN Hydrobiologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0069/02 HG Hydrogeologie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0515/02 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0559/03 HGKL Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0354/03 IMA Instrumentální metody analýzy ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0009/01 IG Inženýrská geologie ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0156/01 Kart I Kartografie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0115/02 CG Kosmická geodézie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0501/02 LŽPEUaČR Legislativa životního prostředí EU a ČR KlZap 0+2 3 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0087/03 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0212/03 LNS Ložiska nerostných surovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0005/03 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0399/01 MB I Mikrobiologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0011/03 M Mineralogie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0028/02 M Mineralogie a petrografie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0066/03 MGIT Mobilní geoinformační technologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. David Vojtek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0499/01 MHP Modelování hydrogeologických procesů ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0012/01 DMT Modelování terénu a krajiny ZaZk 1+1 2 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0397/01 MS Monitorovací systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0042/04 MMS Multimediální systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0057/16 NZ Nauka o Zemi Zk 2+0 3 angličtina, čeština doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0312/04 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání KlZap 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0301/02 Ok Organické kontaminanty ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0063/02 PAGT Plánování aplikací geoinformačních technologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0276/03 PaSP Prognostika a strategie podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0001/04 P1 Programování I KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0046/02 PIII Programování III KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0047/02 PIV Programování IV KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0085/02 PDL Projektování dolů a lomů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0085/03 PVH Projektování VH ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0044/06 PAD Prostorová analýza dat ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0080/01 PDB Prostorové databáze ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0059/13 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0103/03 PVP Příprava výroby a projekce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0737/05 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0062/03 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0074/02 S Sedimentologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0038/03 SP4 Semestrální projekt IV KlZap 0+14 17 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0555/01 S Silikáty ZaZk 4+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0498/01 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0710/04 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn KlZap 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0202/05 SSKI Statika stavebních konstrukcí I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0402/02 SaVPL Struktura a vlastnosti pevných látek ZaZk 3+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0034/03 SG Strukturní geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0305/06 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0217/03 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0100/03 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0026/02 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek KlZap 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0681/04 TV I Technologie vody I ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0068/01 TK Tematická kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0586/02 TU Těžba uhlovodíků ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0332/02 Toxi Toxikologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0055/02 WWW1 Tvorba WWW stránek KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0372/01 UNS Úprava nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0353/01 UB Úvod do biotechnologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/05 UPEU Úvod do problematiky EU KlZap 3+0 4 angličtina, čeština Ing. Igor Černý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0005/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0323/02 VDaL Větrání dolů a lomů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0089/03 VhZ II Vodohospodářská zařízení II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0091/02 VhZ III Vodohospodářská zařízení III ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0489/04 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0250/07 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0013/04 VG Vyšší geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0463/02 VZB Využití a zpracování biomasy Zk 2+0 3 angličtina, čeština Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0733/05 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0296/07 ZH Základy hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0053/01 ZHMET Základy hydrometeorologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0067/01 ZMNG Základy managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0433/01 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0019/06 ZPD Zdroje prostorových dat ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0075/01 ZNJZ Značkovací jazyky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 516-0860/01 EMP Elektromagnetické pole ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Výběr v OSP 338-0301/04 MeTek Mechanika tekutin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0229/02 P&GS Podzemní a geotechnické stavby Zk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 361-0301/02 Termo Termomechanika ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.