Studijní blok – ECTS - MechEng - Master Studies

Akademický rok2015/2016Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuStudijní oddělení a International Office
Určeno pro fakultyFakulta strojníUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studianavazující magisterskéUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 338-0521/01 3Dpro 3D proudění KlZap 2+1 3 angličtina, čeština prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0529/02 D Diagnostika ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Výběr v OSP 342-0533/02 DTm Dopravní telematika KlZap 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0511/03 EC Energetické centrály KlZap 3+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Výběr v OSP 361-0550/03 EVB Energetické využití biomasy a odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0503/03 IS Identifikace systémů ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Výběr v OSP 352-0502/03 MaST Měřicí a senzorová technika ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Výběr v OSP 346-0506/01 MP Montážní práce a aut. montážních prací KlZap 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0504/01 PS Počítačové systémy KlZap 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Výběr v OSP 342-0504/01 PLS Projektování logistických systémů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0501/03 PTH Přenos tepla a hmoty ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Výběr v OSP 361-0508/01 SM Spalovací motory ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Výběr v OSP 361-0502/03 SZ Spalovací zařízení ZaZk 3+1 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Výběr v OSP 352-0530/03 SPT Speciální programovací techniky KlZap 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0508/05 TPI Technologie povrchového inženýrství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Výběr v OSP 352-0500/01 TAŘI Teorie automatického řízení I ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0501/03 TTP Teorie technologických procesů ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Výběr v OSP 330-0503/01 ZLM Základy lomové mechaniky ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Dr. Ing. Ludmila Adámková
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/01 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 330-0513/01 EMA Experimentální modální analýza ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0536/02 JEZ Jaderně energetická zařízení ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Výběr v OSP 712-0004/01 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 330-0512/01 MKPII MKP II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Výběr v OSP 352-0505/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Výběr v OSP 346-0508/01 NMO Nekonvenční metody obrábění KlZap 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0506/01 PAŘ Prostředky automatického řízení ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Výběr v OSP 342-0527/01 PSDI Provoz a ekonomika silniční dopravy I KlZap 3+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Výběr v OSP 346-0502/01 RKaM Řízení kvality a metrologie ZaZk 2+2 4 čeština prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0530/03 VMS Výpočetní metody ve svařování KlZap 0+3 4 angličtina, čeština Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Výběr v OSP 346-0503/01 VSO Výrobní stroje obráběcí KlZap 2+2 4 čeština prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0507/01 ZprS Zpracování signálů ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.