Studijní blok – FBI_ECTS

Akademický rok2016/2017Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuDěkanát FBI
Určeno pro fakultyFakulta bezpečnostního inženýrstvíUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 040-0077/01 PP Protivýbuchová prevence ZaZk 2+2 5 čeština doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Výběr v OSP 040-0512/01 TaR Technologie a jejich rizika I. KlZap 2+2 5 čeština Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0006/02 Abh Aktuální bezpečnostní hrozby ZaZk 2+2 5 angličtina, polština, čeština Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0525/01 ANR Analýza nebezpečí a rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0452/01 ARU Analýza rizik území ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0505/01 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení KlZap 2+1 4 němčina, čeština Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0535/04 BT 1 Bezpečnost technologií I. ZaZk 2+2 5 čeština doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0536/01 BT II. Bezpečnost technologií II. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0001/01 dyn Dynamika požáru ZaZk 2+2 5 polština, čeština Ing. Adam Thomitzek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0874/01 EXK Exkurze Za 0+8 d 0 čeština Ing. Petr Bitala, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0452/01 ExČHMU Exkurze ČHMU pro TBOM Za 1 d+0 0 angličtina, polština, ruština, čeština Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0013/01 KSYSBOM Komunikační systémy BOM ZaZk 2+2 4 angličtina, polština, ruština, čeština Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0542/01 KS-B Komunikační systémy v PO KlZap 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0515/01 KP Krizové plánování ZaZk 2+1 4 angličtina, polština, čeština doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0046/01 MR Management rizik ZaZk 2+1 4 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0511/01 MODEL Modelování rozhodovacích procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0567/01 NoM Nauka o materiálu ZaZk 3+3 6 němčina, ruština, čeština doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0003/01 NoN Nauka o nebezpečí ZaZk 2+0 4 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0515/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady I ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0005/03 OSK Odolnost stavebních konstrukcí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0518/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0506/01 OZ1 Ochrana před zářením I. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0511/01 Organizace a řízení v PO ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0506/01 OBPP Organizace bezpečnosti práce ZaZk 2+1 4 němčina, čeština Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0512/01 PBS I Požární bezpečnost staveb I. ZaZk 3+2 6 angličtina, polština, čeština Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0509/01 TAK 1 Požární taktika I. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Trčka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0520/01 PRK Pracovní rizika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Vala, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0021/02 PHaN Prevence havárií a nehod ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0084/01 PvP Protivýbuchová prevence Zk 0+0 10 čeština doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0516/01 PTx Průmyslová toxikologie KlZap 2+1 4 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Vala, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0526/01 ŘJ Řízení jednotek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0013/01 SMMP Software pro matematické modelování požáru KlZap 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0896/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0536/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost ZaZk 3+3 8 angličtina, polština, čeština doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0551/01 SŘ-BOZO Systémy řízení BOZP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Vala, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0517/01 TB Technická bezpečnost ZaZk 2+1 4 němčina, čeština Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0514/04 TP I Technické prostředky PO I. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0061/01 TBTN Teorie bezpečnostní techniky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0079/03 UVS Účinky výbuchu na stavby ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0067/01 VOBJ Větrání objektů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0028/02 VHŽP Vliv havárií na ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0003/01 ZMU Zdolávání mimořádných událostí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0511/01 ZaC Zkušebnictví a certifikace ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Výběr v OSP 030-0525/01 PBZ-B Požárně-bezpečnostní zařízení ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Výběr v OSP 030-0510/01 TAK II Požární taktika II. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Trčka, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.