Studijní blok – Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs

Akademický rok2016/2017Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuEkonomická fakulta
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0361/01 ADDŠ Analýza dat z dotazníkových šetření ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0322/03 BI Business Intelligence ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0334/01 DPS A Daně podnikatelských subjektů A Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0364/01 FŘR Finanční řízení a rozhodování ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0364/02 FŘR Finanční řízení a rozhodování Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0906/01 HP Hospodářská politika Zk 30+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 121-0329/01 INTZURNAL Internetová žurnalistika Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0301/03 Makro A Makroekonomie A ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0322/04 RVS Rozhodování ve veřejném sektoru ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-1305/02 SCE Soft Computing v ekonomice ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0315/07 ETPEU Trh práce EU Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0316/04 ZOP Zahraničně-obchodní politika Za 2+0 3 čeština

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.