Studijní blok – ECTS - HGF

Akademický rok2017/2018Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 546-0371/01 BIO Biochemie Za 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0004/09 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 227-0051/02 DST Dopravní stavitelství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Václav Škvain
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 541-0099/03 GE Geoekologie ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0354/03 IMA Instrumentální metody analýzy ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0009/04 IG Inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0093/01 KMG Kvantitativní metody v geografii ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0087/06 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Jiří Štěrba
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0329/04 MR Management rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0208/14 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0011/03 M Mineralogie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0059/04 MSG Modelování a simulace v geovědách ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0074/02 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP 546-0085/03 PVH Projektování VH ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0103/04 PVP Příprava výroby a projekce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Jiří Štěrba
Výběr v OSP 542-0737/06 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0302/01 Sdíle Sdílení tepla ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0074/02 S Sedimentologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0710/06 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0681/04 TV I Technologie vody I ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP 541-0586/02 TU Těžba uhlovodíků ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0005/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Výběr v OSP 542-0323/09 VDaL Větrání dolů a lomů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0089/03 VhZ II Vodohospodářská zařízení II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0296/08 ZH Základy hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0433/06 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0029/02 AUI Aplikovaná umělá inteligence ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0455/01 BIS Bezpečnost informačních systémů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0087/01 DDJ Databázové dotazovací jazyky KlZap 2+2 5 angličtina, polština, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0117/06 DBS Databázové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-3010/02 DEZ Druhotné energetické zdroje ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0750/04 EP Environmentální politika KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0079/05 FGM Fotogrammetrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0101/01 PHYI Fyzika I ZaZk 4+3 7 angličtina doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0102/01 PHYII Fyzika II ZaZk 3+3 6 angličtina doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0048/04 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0327/08 HRZ Hornická rizika a záchranářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0261/07 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0322/06 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0156/01 Kart I Kartografie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0115/02 CG Kosmická geodézie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0501/02 LŽPEUaČR Legislativa životního prostředí EU a ČR KlZap 0+2 3 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0005/03 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0785/03 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0375/02 Poč.Ř Počítačové řízení ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0059/13 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0387/01 ŘR Řízení robotů ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0433/01 SEZ Staré ekologické zátěže v ČR ZaZk 2+1 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Mgr. Václav Dombek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0202/05 SSKI Statika stavebních konstrukcí I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0480/01 SI Systémová integrace ZaZk 2+2 5 angličtina, polština, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0313/07 TSŘ Teorie systémů a řízení ZaZk 3+3 8 angličtina, čeština Ing. Michal Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/05 UPEU Úvod do problematiky EU KlZap 3+0 4 angličtina, čeština Ing. Igor Černý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0250/08 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 544-0013/04 VG Vyšší geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0057/04 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0067/01 ZMNG Základy managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0002/04 APS Analýza a projektování systémů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP 516-0860/01 EMP Elektromagnetické pole ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0068/03 HydBioN Hydrobiologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 546-0024/01 KvP Koučink v praxi Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., M.A.
Výběr v OSP 338-0301/04 MeTek Mechanika tekutin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0399/01 MB I Mikrobiologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0397/01 MS Monitorovací systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Dalibor Surovka, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0514/01 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0301/02 Ok Organické kontaminanty ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0229/02 P&GS Podzemní a geotechnické stavby Zk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Výběr v OSP 545-0276/03 PaSP Prognostika a strategie podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 548-0062/05 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 546-0809/01 ST Sanační technologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. RNDr. Mgr. Václav Dombek, CSc.
Výběr v OSP 541-0498/02 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0217/05 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3012/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 361-0301/06 Termo Termomechanika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0489/04 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0733/06 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Jiří Štěrba

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.