Studijní blok – ECTS FCE Bc-Mgr

Akademický rok2017/2018Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuDěkanát FAST
Určeno pro fakultyFakulta stavebníUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 227-0051/02 DST Dopravní stavitelství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Václav Škvain
Výběr v OSP 223-0003/04 ES Ekologické stavby ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0201/04 MH&Z Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Výběr v OSP 225-0080/01 MaDS Mechanizace a doprava ve stavebnictví KlZap 2+0 4 angličtina, čeština Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0303/01 OP Ochrana a obnova historických objektů ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0007/10 PS III. Pozemní stavitelství III. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0038/03 PS IV Pozemní stavitelství IV. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Výběr v OSP 229-0101/07 PSt Prostředí staveb ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0204/05 PP Pružnost a plasticita ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0075/02 RS I. Realizace staveb I. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Radek Fabian, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0105/03 SAaU Soudobá architektura a urbanismus Zk 2+0 2 angličtina, čeština Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0201/05 SS Stavební statika ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Výběr v OSP 226-0101/03 ZSA Základy stavitelství a architektury KlZap 2+0 5 angličtina, čeština Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0310/01 AT AII Ateliér architektury II KlZap 0+12 10 angličtina, čeština prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0201/04 AT I Ateliérová tvorba I. KlZap 0+8 7 angličtina, čeština Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0036/13 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0234/02 OTP2 Bezbariérovost v dopravě KlZap 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Petra Kocurová
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0207/03 EMS Ekonomika a management ve stavebnictví ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. Petra Kocurová
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-0010/01 PHI Fyzika I ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-0020/01 PHII Fyzika II ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-0050/01 PM Fyzikální měření KlZap 0+2 3 angličtina Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0248/02 GHD Geohydrodynamika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0247/03 G Geologie ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0209/02 GM Geotechnický monitoring ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0250/02 CHKU Chráněná krajinná území a památky Zk 2+0 2 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0249/02 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0059/13 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0927/05 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0084/02 RV Řízení výstavby ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Radek Fabian, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0202/05 SSKI Statika stavebních konstrukcí I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0896/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0010/04 TRV Technologie a řízení výstavby ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Radek Fabian, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0301/02 TypS Typologie staveb ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Petra Kocurová
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0075/02 URU Udržitelný rozvoj urbanizovaných území Zk 0+0 10 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0934/02 VMK Výstavba mostních konstrukcí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0926/03 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí KlZap 0+2 2 angličtina, čeština doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Výběr v OSP 227-0054/02 DI Dopravní inženýrství KlZap 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Václav Škvain
Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0216/02 NoS I Nauka o stavbách I. Zk 2+0 3 angličtina, čeština Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Výběr v OSP 221-0008/05 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0229/02 P&GS Podzemní a geotechnické stavby Zk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Výběr v OSP 223-0201/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0064/03 PS I. Pozemní stavitelství I. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0066/06 PS II. Pozemní stavitelství II. ZaZk 3+2 4 angličtina, čeština Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0315/02 ProKom Prostorová kompozice architektonických forem KlZap 0+2 2 angličtina, čeština prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0081/02 RS II. Realizace staveb II. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Radek Fabian, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0203/11 SSKII Statika stavebních konstrukcí II ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0103/03 TaEA Teorie a estetika architektury KlZap 2+0 4 angličtina, čeština prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0304/03 Urb Urbanismus Zk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0210/02 ZI Základy investování ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Česelský, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.