Studijní blok – ECTS - HGF

Akademický rok2018/2019Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 548-0004/09 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 548-0071/03 DMR Digitální modely reliéfu ZaZk 1+2 4 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0099/03 GE Geoekologie ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0009/04 IG Inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0093/01 KMG Kvantitativní metody v geografii ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0087/06 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Jiří Štěrba
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0329/04 MR Management rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0208/14 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0011/03 M Mineralogie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Denisa Cviklová
Výběr v OSP 548-0074/02 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP 542-0103/04 PVP Příprava výroby a projekce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Jiří Štěrba
Výběr v OSP 542-0737/06 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0074/02 S Sedimentologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0710/06 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0586/02 TU Těžba uhlovodíků ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0005/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Výběr v OSP 542-0323/09 VDaL Větrání dolů a lomů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0089/03 VhZ II Vodohospodářská zařízení II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0013/04 VG Vyšší geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 542-0296/08 ZH Základy hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0433/06 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0029/02 AUI Aplikovaná umělá inteligence ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0455/01 BIS Bezpečnost informačních systémů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0087/01 DDJ Databázové dotazovací jazyky KlZap 2+2 5 angličtina, polština, čeština Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0117/06 DBS Databázové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0048/04 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0327/08 HRZ Hornická rizika a záchranářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0261/07 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0322/06 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0785/03 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0375/02 Poč.Ř Počítačové řízení ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0433/01 SEZ Staré ekologické zátěže v ČR ZaZk 2+1 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Mgr. Václav Dombek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0202/05 SSKI Statika stavebních konstrukcí I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0480/01 SI Systémová integrace ZaZk 2+2 5 angličtina, polština, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0313/07 TSŘ Teorie systémů a řízení ZaZk 3+3 8 angličtina, čeština Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/05 UPEU Úvod do problematiky EU KlZap 3+0 4 angličtina, čeština Ing. Igor Černý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0250/08 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0057/04 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0067/02 ZMNG Základy managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0002/04 APS Analýza a projektování systémů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Roman Danel, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0067/01 ETOX Ekotoxikologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0517/01 EGE Environmentální geomorfologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0079/05 FGM Fotogrammetrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Mgr. Václav Dombek, CSc.
Výběr v OSP 546-0068/04 HydBioN Hydrobiologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 546-0816/02 HK Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0156/01 Kart I Kartografie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0115/02 CG Kosmická geodézie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 546-0024/01 KvP Koučink v praxi Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., M.A.
Výběr v OSP 546-0399/01 MB I Mikrobiologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0514/01 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0301/02 Ok Organické kontaminanty ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0276/03 PaSP Prognostika a strategie podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 548-0062/05 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0809/01 ST Sanační technologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. RNDr. Mgr. Václav Dombek, CSc.
Výběr v OSP 541-0498/02 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0217/05 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0681/05 TV I Technologie vody I ZaZk 3+3 8 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0489/04 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0733/06 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Martin Hummel, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.