Studijní blok – FMMI

Akademický rok2018/2019Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinný
Vlastník blokuStudijní oddělení
Určeno pro fakultyFakulta materiálově-technologickáUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 633-3001/02 DefChov Deformační chování materiálů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Výběr v OSP 639-3002/01 EM Ekonometrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 634-2008/01 FU I Finanční účetnictví I ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Výběr v OSP 619-2001/02 FCH Fyzikální chemie ZaZk 3+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Výběr v OSP 636-3003/02 FyzMet Fyzikální metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 617-2001/02 CH I. Chemie I. ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 637-3003/02 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP 638-3017/02 MKT Moderní komunikační technologie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Výběr v OSP 616-3004/01 OVP Ochrana vod a půd ZaZk 3+2 5 čeština Ing. Irena Pavlíková
Výběr v OSP 639-2006/02 PK I Plánování kvality I ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 639-3003/01 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II ZaZk 1+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 638-2001/02 PT1 Počítačová technika I Za 1+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 638-2005/02 PS Počítačové sítě ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Výběr v OSP 634-2002/01 PoM Podnikový management ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3001/02 PM Prášková metalurgie ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Výběr v OSP 638-3012/02 - Programování informačních systémů ZaZk 3+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3002/02 PgM Progresivní materiály ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 635-2001/02 STaP Sdílení tepla a proudění ZaZk 3+3 6 angličtina, němčina, čeština prof. Dr. Ing. René Pyszko
Výběr v OSP 639-3001/02 SMK II Systémy managementu kvality II ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Výběr v OSP 633-3002/01 TTv Teorie tváření ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Výběr v OSP 635-3005/02 VT Výměníky tepla ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Výběr v OSP 617-1805/02 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 635-3007/02 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština, španělština Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-3013/02 IDCHF Identifikace chemického a fázového složení ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-2003/02 KerMat Keramické materiály ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0005/03 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2001/02 NsO Nakládání s odpady ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2005/01 OH Odpadové hospodářství ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0416/01 UDTK Úvod do tváření kovů ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2008/01 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 636-3004/02 DPMn Degradační procesy materiálů ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Výběr v OSP 634-3004/01 FS Finanční systémy ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. Martin Mynář, CSc.
Výběr v OSP 617-2002/02 CH II. Chemie II. ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 636-0805/02 KPO Koroze a protikorozní ochrana ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Výběr v OSP 639-2002/01 MS Matematická statistika ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 636-3006/02 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3008/02 MČK Metalurgie čistých kovů ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 636-2004/02 MSSn Metody studia struktury ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP 636-2002/02 NOM Nauka o materiálech ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 617-1801/01 NMACH Numerické metody v analytické chemii ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Výběr v OSP 616-3003/02 OO Ochrana ovzduší ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3006/01 DOE Plánování experimentů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 639-3004/01 PK II Plánování kvality II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 618-3022/02 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Výběr v OSP 637-0417/02 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 639-3005/01 SSM Speciální statistické metody ZaZk 2+4 7 angličtina, čeština prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Výběr v OSP 639-2003/01 SMK I Systémy managementu kvality I ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Výběr v OSP 616-3002/01 TZO Technologie zpracování odpadů ZaZk 3+3 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3012/02 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Výběr v OSP 633-3005/01 TMPT Termomechanické procesy tváření ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Výběr v OSP 619-3001/02 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Výběr v OSP 618-2004/02 Z3DMMP Základy 3D modelování metalurgických procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2004/03 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+3 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 616-2006/01 ZHaP Základy hydrologie a pedologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Irena Pavlíková
Výběr v OSP 617-2010/02 ZPI Základy procesního inženýrství ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.