Studijní blok – USP

Akademický rok2018/2019Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuUniverzitní studijní programy
Určeno pro fakultyUniverzitní studijní programyUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 9360-0141/02 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0105/02 UNoM Úvod do nauky o materiálu ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0101/04 UNT Úvod do studia nanotechnologie Zk 3+0 5 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP 9360-0147/02 BNT Bionanotechnologie Zk 2+2 3 angličtina, čeština Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0152/02 MOLNM Molekulární a supramolekulární nanostroje ZaZk 2+0 4 angličtina, čeština prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Výběr v OSP 9360-0145/02 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština RNDr. Marta Valášková, DSc.
Výběr v OSP 9360-0124/02 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic ZaZk 3+1 5 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.