Studijní blok – ECTS - HGF

Akademický rok2019/2020Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 548-0004/09 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 548-0071/03 DMR Digitální modely reliéfu ZaZk 1+2 4 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0111/04 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Výběr v OSP 545-0339/16 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 544-0004/21 G Geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0099/08 GE Geoekologie Zk 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Výběr v OSP 541-0580/04 GE Geotermální energie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0335/04 IMA I Instrumentální metody analýzy I Za 1+4 6 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0009/08 IG Inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0093/01 KMG Kvantitativní metody v geografii ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0087/06 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0212/10 LNS Ložiska nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0329/04 MR Management rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0208/14 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0437/04 MB I Minerální biotechnologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0011/05 M Mineralogie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Denisa Cviklová
Výběr v OSP 546-0516/03 OEK Obecná ekologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0074/02 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP 541-0074/05 S Sedimentologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0016/03 SEM Systémy environmentálního managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0586/04 TU Těžba uhlovodíků ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0356/03 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP ZaZk 28 h/s+0 3 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0351/02 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0005/04 UGF Užitá geofyzika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Výběr v OSP 542-0250/08 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0013/06 VG Vyšší geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 542-0296/08 ZH Základy hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0433/06 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Radmila Richterová
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0048/04 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/08 UPEU Úvod do problematiky EU KlZap 3+0 4 angličtina, čeština Ing. Igor Černý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0057/04 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0067/03 ZMNG Základy managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0003/05 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0517/02 EGE Environmentální geomorfologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0079/06 FGM Fotogrammetrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0261/07 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0068/05 HydBioN Hydrobiologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0816/05 HK Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0156/02 Kart I Kartografie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0115/04 CG Kosmická geodézie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 546-0024/03 KvP Koučink v praxi Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., M.A.
Výběr v OSP 546-0399/02 MB I Mikrobiologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0514/03 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0785/03 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/05 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0276/05 PaSP Prognostika a strategie podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 542-0737/06 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0062/05 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0498/04 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0710/06 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0681/06 TV I Technologie vody I ZaZk 3+3 8 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0323/09 VDaL Větrání dolů a lomů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0489/06 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0025/10 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.