Studijní blok – FMT+9360

Akademický rok2020/2021Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuDěkanát FMT
Určeno pro fakultyFakulta materiálově-technologickáUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 633-3001/02 DefChov Deformační chování materiálů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Výběr v OSP 639-3002/05 EM Ekonometrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Výběr v OSP 619-2001/02 FCH Fyzikální chemie ZaZk 3+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Výběr v OSP 636-3003/02 FyzMet Fyzikální metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 617-2001/02 CH I. Chemie I. ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 9360-0170/02 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Výběr v OSP 9360-0182/02 MCH Makromolekulární chemie ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP 634-3016/02 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3003/02 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 638-3017/02 MKT Moderní komunikační technologie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0145/04 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0129/02 Nano I Nanotechnologie I - tenké vrstvy ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Výběr v OSP 616-3034/02 OV Ochrana vod ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Výběr v OSP 639-2006/04 PK I Plánování kvality I ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 639-3003/04 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II ZaZk 1+3 5 angličtina, čeština Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Výběr v OSP 638-2001/04 PT1 Počítačová technika I Za 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 638-2005/02 PS Počítačové sítě ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Výběr v OSP 634-2002/05 PoM Podnikový management ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3017/02 PSMK Pokročilé systémy managementu kvality ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Výběr v OSP 637-3001/04 PM Prášková metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 637-3002/04 PgM Progresivní materiály ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 634-2014/03 PL Průmyslová logistika ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Výběr v OSP 635-2001/02 STaP Sdílení tepla a proudění ZaZk 3+3 6 angličtina, němčina, čeština prof. Dr. Ing. René Pyszko
Výběr v OSP 9360-0160/03 SN Spektroskopie nanostruktur Zk 3+0 3 angličtina, čeština doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Výběr v OSP 633-3002/01 TTv Teorie tváření ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Výběr v OSP 9360-0151/06 UN Uhlíkaté nanomateriály Zk 3+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Výběr v OSP 633-0416/03 UDTK Úvod do tváření kovů ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Výběr v OSP 635-3005/02 VT Výměníky tepla ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0106/04 ZV Základní výpočty v chemii Za 0+2 2 angličtina, čeština Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
Výběr v OSP 635-3051/01 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce ZaZk 3+3 6 španělština Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-3013/02 IDCHF Identifikace chemického a fázového složení ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-2003/02 KerMat Keramické materiály ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2301/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-2302/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2303/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2022/02 NsO Nakládání s odpady ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0124/04 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2304/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2025/02 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2305/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0105/04 UNoM Úvod do nauky o materiálu ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0101/06 UNT Úvod do studia nanotechnologie Zk 2+0 2 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2028/02 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 636-3004/02 DPMn Degradační procesy materiálů ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Výběr v OSP 634-3020/02 ED Ekonomická diagnostika ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0138/04 EMNN II Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální Zk 3+0 4 angličtina, čeština prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2002/02 CH II. Chemie II. ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 636-0805/02 KPO Koroze a protikorozní ochrana ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Výběr v OSP 639-2002/05 MS Matematická statistika ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština, španělština Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Výběr v OSP 636-3006/02 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Výběr v OSP 637-3008/02 MČK Metalurgie čistých kovů ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 618-0005/04 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP 636-2004/02 MSSn Metody studia struktury ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP 9360-0137/06 MES Modelování elektronové struktury pevných látek ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0183/02 NZP Nanomateriály a životní prostředí Zk 2+0 2 angličtina, čeština Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Výběr v OSP 636-2002/02 NOM Nauka o materiálech ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 616-3033/02 OO Ochrana ovzduší ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3004/04 PK II Plánování kvality II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 9360-0193/02 PMZD Pokročilé metody zpracování dat ZaZk 1+2 3 angličtina, čeština Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0194/02 PTPNII Pokročilé technologie přípravy nanostruktur II Zk 3+0 4 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP 638-3012/06 - Programování informačních systémů ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 634-3017/02 PT Průmyslové technologie ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3019/02 CM Řízení změn ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Výběr v OSP 618-3022/02 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Výběr v OSP 637-0417/04 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 639-3005/04 SSM Speciální statistické metody ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Výběr v OSP 616-3032/02 TZP Technologie zpracování odpadů ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3012/03 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 619-3016/02 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2008/03 VACH Výpočty v analytické chemii ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Výběr v OSP 618-2004/04 Z3DMMP Základy 3D modelování metalurgických procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2004/03 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+3 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 616-2026/02 ZHaP Základy hydrologie a pedologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2010/02 ZPI Základy procesního inženýrství ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.