Studijní blok – Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs

Akademický rok2020/2021Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuEkonomická fakulta
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0361/01 ADDŠ Analýza dat z dotazníkových šetření ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0322/03 BI Business Intelligence ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0300/01 FIN Finance ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0301/04 FŘR Finanční řízení a rozhodování ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0336/02 FŘFB Finanční řízení firmy B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0332/03 FTIA Finanční trhy I. A ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0301/02 HPA Hospodářská politika A ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0301/06 HPA Hospodářská politika A Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0300/03 INF A Informatika A ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0301/03 INFB Informatika B ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2103/01 A1b/III-EF Jazyk anglický 1b/III pro EkF (mírně pokročilí) ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-2106/01 A1c/III-EF Jazyk anglický 1c/III pro EkF (středně pokročilí) ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0478/01 N2a/II-E Jazyk německý 2a/II pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0678/01 R2a/II-E Jazyk ruský 2a/II pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0677/01 R2a/I-E Jazyk ruský 2a/I pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0681/01 R2b/II-E Jazyk ruský 2b/II pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0878/01 Š2a/II-E Jazyk španělský 2a/II pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0877/01 Š2a/I-E Jazyk španělský 2a/I pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0880/01 Š2b/I-E Jazyk španělský 2b/I pro EkF (3) Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0337/01 KOMI Komunikace a integrace OZP Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0302/08 LOG A Logistika A ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0503/04 MAC B Makroekonomie B ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0394/03 MMP Management malého podniku Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0309/04 MAP Marketingové aplikace Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0328/03 MVB Marketingový výzkum B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0300/04 Mat A Matematika A KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0301/04 Mat B Matematika B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0347/04 MaTM Metody a techniky v managementu ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0365/02 MR Metody pro rozhodování manažera Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0300/03 Mikro A Mikroekonomie A ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0302/05 Mikro B Mikroekonomie B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0301/04 OC Obchodní činnosti ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0301/05 OC Obchodní činnosti ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0301/06 OC Obchodní činnosti Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0301/11 OP Obchodní právo ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0300/01 OVA Operační výzkum A ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0334/03 OP Organizace podniku KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0328/02 PPM Podnikatelské přístupy a metody Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0301/02 PodEkB Podniková ekonomika B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0345/02 PraSP Pracovní a sociální právo Za 4+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0322/04 PPSZ Pracovní právo a sociální zabezpečení ZaZk 4+1 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-3004/01 PRAXE Praxe ve sportovních klubech Za 2 t+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0332/03 PM Produktový management ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0300/07 RGENEK Regionální a environmentální ekonomie Za 3+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0343/03 Regmark Regionální a městský marketing Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0387/01 RLZA Řízení lidských zdrojů A ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0307/02 ŘN Řízení nákupu ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0301/06 SCEGEO Socioekonomická geografie Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/12 sociologie Sociologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0321/04 SPS Speciální seminář Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0332/01 SS Speciální seminář Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0392/01 PSM Start-up podnikání Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0329/05 SMM Statistické metody v marketingu KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0303/01 Stat A Statistika A ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0361/04 STRMG Strategický management ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0012/02 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0300/03 Ú Účetnictví ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0325/04 ÚB Účetnictví B ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0044/01 UBP Účetnictví bank a pojišťoven Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0304/04 VFA Veřejné finance A Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0331/03 ZD Základy databází ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník Za 0 t+1 t 0 čeština

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.