Studijní blok – Incoming students- MS

Akademický rok2021/2022Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuInternational Office
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studianavazující magisterskéUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 114-0576/02 ETP Ekonomie trhu práce Zk 2+0 5 angličtina prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Výběr v OSP 154-0552/04 PF Finanční poradenství ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0590/02 CRMAN Krizový management Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0508/01 MME Marketingové řízení ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0568/03 INC Mezinárodní konkurenceschopnost Zk 2+0 5 angličtina doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0517/03 IM Mezinárodní marketing ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0577/04 MOE Monetární ekonomie Zk 2+0 4 angličtina, čeština prof. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0522/02 VaA Oceňování a akvizice ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Petr Gurný, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0542/04 BD Podniková diagnostika ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Výběr v OSP 116-0507/02 PM Řízení nákupu Zk 2+1 3 angličtina Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0561/02 SM Strategický management Zk 2+0 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0545/02 TMM Trendy moderního managementu Zk 2+0 4 angličtina Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0539/01 BE Behaviorální ekonomie ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0589/01 BI_EN Business Intelligence Zk 2+0 4 angličtina Ing. Radek Němec, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0515/01 BME Business Marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 114-0579/01 ERR Ekonomický růst a rozvoj Zk 2+0 3 angličtina Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0569/01 EF Etika ve financích Zk 2+0 3 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0577/09 ICD Individuální rozvoj kariéry Zk 2+0 4 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0506/01 ITM IT management Zk 2+0 4 angličtina Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0503/03 BE Podnikatelská etika Zk 2+0 4 angličtina doc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Výběr v OSP 157-0517/02 PM Projektové řízení Zk 2+0 4 angličtina Ing. Petr Řeháček, Dr.
Výběr v OSP 157-0586/01 SSM Softwarová podpora managementu Zk 2+0 4 angličtina Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0566/01 TIFM Trendy a inovace na finančních trzích Zk 2+0 4 angličtina Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.