Studijní blok – ECTS - HGF

Akademický rok2021/2022Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 545-0154/02 ASSP Aplikovaná statistika v surovinovém průmyslu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0126/02 ABR Architektura pro brownfieldy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0157/02 BVZ Brownfieldy a jejich vliv na veřejné zdraví Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0004/09 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 548-0071/05 DMR Digitální modely reliéfu ZaZk 1+2 4 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0339/16 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 544-0004/21 G Geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0099/08 GE Geoekologie Zk 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Výběr v OSP 541-0580/06 GE Geotermální energie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0009/08 IG Inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0093/01 KMG Kvantitativní metody v geografii ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0507/02 LO Laboratoř oboru Za 0+2 2 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0087/06 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0329/06 MR Management rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0208/16 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0437/06 MB I Minerální biotechnologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0011/05 M Mineralogie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0516/03 OEK Obecná ekologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0074/02 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP 546-0843/03 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Výběr v OSP 546-0837/03 RRB Regenerace a rekultivace brownfields ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 541-0074/07 S Sedimentologie ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0586/04 TU Těžba uhlovodíků ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0005/04 UGF Užitá geofyzika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Výběr v OSP 542-0296/08 ZH Základy hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0073/02 ZHY Základy hydrologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/08 UPEU Úvod do problematiky EU KlZap 3+0 4 angličtina, čeština Ing. Igor Černý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0057/04 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0067/03 ZMNG Základy managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0052/03 DDL Doprava na dolech a lomech KlZap 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0003/05 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jitka Mučková, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0048/04 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0261/09 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0816/05 HK Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0335/06 IMA I Instrumentální metody analýzy I Za 1+4 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0024/04 KvP Koučink v praxi Zk 0+2 3 angličtina, čeština Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., M.A.
Výběr v OSP 546-0514/03 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/05 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0276/05 PaSP Prognostika a strategie podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 542-0046/02 PPV Projektování a příprava výroby ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0062/05 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0498/04 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0710/08 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0356/04 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP Zk 2+0 3 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0083/02 UPV Úprava vody ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP 542-0334/03 VDPD Větrání dolů a podzemních děl ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0489/06 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0025/10 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Michal Matloch Porzer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0134/02 ZS Základy stokování ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.