Studijní blok – FMT+9360

Akademický rok2021/2022Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuDěkanát FMT
Určeno pro fakultyFakulta materiálově-technologickáUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 633-3001/02 DefChov Deformační chování materiálů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Výběr v OSP 639-3002/05 EM Ekonometrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Výběr v OSP 619-2001/02 FCH Fyzikální chemie ZaZk 3+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Výběr v OSP 636-3003/02 FyzMet Fyzikální metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 617-2001/02 CH I. Chemie I. ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 9360-0170/02 MVN Magnetické vlastnosti nanostruktur ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Výběr v OSP 9360-0182/02 MCH Makromolekulární chemie ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP 634-3016/02 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3003/02 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 9360-0153/06 MDP II Měření k diplomové práci II Za 0+7 15 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Výběr v OSP 638-3017/02 MKT Moderní komunikační technologie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0145/04 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0129/02 Nano I Nanotechnologie I - tenké vrstvy ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Výběr v OSP 639-2006/04 PK I Plánování kvality I ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 639-3003/04 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II ZaZk 1+3 5 angličtina, čeština Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Výběr v OSP 638-2001/04 PT1 Počítačová technika I Za 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 638-2005/02 PS Počítačové sítě ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Výběr v OSP 639-3017/02 PSMK Pokročilé systémy managementu kvality ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Výběr v OSP 637-3001/04 PM Prášková metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 637-3002/04 PgM Progresivní materiály ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 9360-0160/03 SN Spektroskopie nanostruktur Zk 3+0 3 angličtina, čeština doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Výběr v OSP 633-3002/01 TTv Teorie tváření ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Výběr v OSP 9360-0151/06 UN Uhlíkaté nanomateriály Zk 3+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Výběr v OSP 633-0416/03 UDTK Úvod do tváření kovů ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0106/04 ZV Základní výpočty v chemii Za 0+2 2 angličtina, čeština Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
Výběr v OSP 635-3051/01 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce ZaZk 3+3 6 španělština Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-3013/02 IDCHF Identifikace chemického a fázového složení ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-2003/02 KerMat Keramické materiály ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2022/02 NsO Nakládání s odpady ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0124/04 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2025/02 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-3034/02 OV Ochrana vod ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 634-2014/03 PL Průmyslová logistika ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-2001/02 STaP Sdílení tepla a proudění ZaZk 3+3 6 angličtina, němčina, čeština prof. Dr. Ing. René Pyszko
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0105/04 UNoM Úvod do nauky o materiálu ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0101/06 UNT Úvod do studia nanotechnologie Zk 2+0 2 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-2028/02 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 636-3004/02 DPMn Degradační procesy materiálů ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Výběr v OSP 634-3020/02 ED Ekonomická diagnostika ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0138/04 EMNN II Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální Zk 3+0 4 angličtina, čeština prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2002/02 CH II. Chemie II. ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 636-0805/02 KPO Koroze a protikorozní ochrana ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Výběr v OSP 639-2002/05 MS Matematická statistika ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština, španělština Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Výběr v OSP 636-3006/02 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Výběr v OSP 9360-0154/04 MDP III Měření k diplomové práci III KlZap 0+11 15 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Výběr v OSP 637-3008/02 MČK Metalurgie čistých kovů ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 618-0005/04 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP 636-2004/02 MSSn Metody studia struktury ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP 9360-0137/06 MES Modelování elektronové struktury pevných látek ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0183/02 NZP Nanomateriály a životní prostředí Zk 2+0 2 angličtina, čeština Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Výběr v OSP 636-2002/02 NOM Nauka o materiálech ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 616-3033/02 OO Ochrana ovzduší ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3004/04 PK II Plánování kvality II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 634-2002/05 PoM Podnikový management ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0193/02 PMZD Pokročilé metody zpracování dat ZaZk 1+2 3 angličtina, čeština Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0194/02 PTPNII Pokročilé technologie přípravy nanostruktur II Zk 3+0 4 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP 617-0966/02 PI Procesní inženýrství Zk 28 h/s+0 10 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Výběr v OSP 638-3012/06 - Programování informačních systémů ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 634-3017/02 PT Průmyslové technologie ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Výběr v OSP 9350-3016/02 RI Reaktorové inženýrství Zk 28 h/s+0 10 angličtina, čeština prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3019/02 CM Řízení změn ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Výběr v OSP 618-3022/02 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Výběr v OSP 637-0417/04 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 639-3005/04 SSM Speciální statistické metody ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Výběr v OSP 616-3032/02 TZP Technologie zpracování odpadů ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3012/03 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 619-3016/02 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2008/03 VACH Výpočty v analytické chemii ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Výběr v OSP 618-2004/04 Z3DMMP Základy 3D modelování metalurgických procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2004/03 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+3 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 616-2026/02 ZHaP Základy hydrologie a pedologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2010/02 ZPI Základy procesního inženýrství ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.

Exchange students who want to apply for our Agricola scholarship need at least 25 credits per semester.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.