Studijní blok – Incoming students- BS

Akademický rok2022/2023Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuInternational Office
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiabakalářskéUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 114-0558/02 DEK Deskriptivní ekonomie KlZap 2+1 4 angličtina prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Výběr v OSP 120-0541/01 EEI Ekonomie evropské integrace Zk 2+0 4 angličtina Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Výběr v OSP 153-0571/03 EVS Ekonomie veřejného sektoru Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0507/02 ERP Evropská regionální politika Zk 2+0 5 angličtina, čeština Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0504/04 EU Evropská unie Zk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0518/03 FM Finanční matematika Za 1+2 4 angličtina Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0511/05 FMa Finanční trhy ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0561/01 GPES Globální problémy v ekonomických souvislostech ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0559/03 HPO Hospodářská politika Zk 3+0 4 angličtina doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0509/01 MANE Manažerská ekonomie ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0507/02 BE Podniková ekonomika ZaZk 2+0 4 angličtina Ing. Jiří Franek, Ph.D.
Výběr v OSP 119-0502/01 LIB Právo v podnikání Zk 2+0 4 angličtina Mgr. Pavel Godický
Výběr v OSP 151-0503/06 StatA Statistika A ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0570/02 ICM Úvod do kapitálových trhů Zk 2+0 4 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 155-1553/01 ZDEng Zpracování dat na PC Zk 2+0 4 angličtina Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0508/01 BMA Business Management and Analysis Zk 2+0 4 angličtina Ing. Jiří Franek, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0513/03 FMa Finanční management Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0563/01 ECOGEO Hospodářská geografie Za 2+1 4 angličtina RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0574/01 KMe Kvantitativní metody ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0501/03 MAC A Makroekonomie A ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0586/02 MAN Management Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Výběr v OSP 115-0506/03 MS Manažerské dovednosti Zk 2+0 4 angličtina Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0500/03 POM Marketing Zk 2+0 5 angličtina doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0511/02 MetNum Métodos numéricos en la economía Zk 2+0 4 španělština Ing. Orlando Arencibia Montero, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0750/02 IE I Mezinárodní ekonomie I Zk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0511/03 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 4 angličtina Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0563/02 MO Mezinárodní obchod Zk 2+0 5 angličtina Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0507/03 CCP Náklady, kalkulace a ceny Zk 2+0 3 angličtina doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0566/02 PDMA Projektový a dotační management A Zk 2+0 5 angličtina Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0592/01 HRM Řízení lidských zdrojů Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Výběr v OSP 157-0588/02 INECON Úvod do ekonometrie Zk 1+2 5 angličtina prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Výběr v OSP 117-0567/03 FAD Základy účetnictví a daní ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.