Studijní blok – ECTS Bc.-Mgr.

Akademický rok2022/2023Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuDěkanát FAST
Určeno pro fakultyFakulta stavebníUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 205-0701/02 2DV 2D projektování a vizualizace KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0507/02 AA1 Ateliér architektury 1 KlZap 0+8 8 angličtina, čeština Ing. arch. Ivona Dlábiková, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0409/02 AT1 Ateliérová tvorba1 KlZap 0+8 8 angličtina, čeština Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0430/02 DSA Dějiny stavitelství a architektury KlZap 2+0 3 angličtina, čeština Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Výběr v OSP 227-0401/02 DS Dopravní stavby ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Václav Škvain
Výběr v OSP 224-0248/02 GHD Geohydrodynamika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP 225-0303/02 ISPPS Informační systémy pozemních a průmyslových staveb KlZap 0+4 4 angličtina, čeština Ing. Marek Jašek, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0500/02 IS Inženýrské sítě ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0312/02 MKP Metoda konečných prvků ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0203/04 OPB Obvodové pláště budov ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0205/04 PRB Poruchy a rekonstrukce budov ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0201/02 PS1 Pozemní stavitelství I. ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0232/04 PP Pružnost a plasticita ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0061/02 ZS Zakládání staveb ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Výběr v OSP 224-0260/02 ZHIG Základy hydrogeologie a inženýrské geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0415/02 ZIP Základy investičních procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Česelský, Ph.D., MBA
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0203/02 BaZK Betonové a zděné konstrukce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0601/02 BIMFM BIM pro facility management ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0111/02 BM Brownfield management ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0603/02 CEN Ceny a kalkulace ve výstavbě ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0267/02 GM Geotechnický monitoring ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0077/02 CHSH Chemie a stavební hmoty ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0611/02 INFS Informační systémy KlZap 0+2 3 angličtina, čeština Ing. Martin Ferko, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2301/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-2302/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2303/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Jiří Krček
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0060/02 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0272/02 MoGe Modelování v geotechnice ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2304/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0503/02 OP Ochrana a obnova historických objektů Zk 2+0 4 angličtina, čeština Ing. arch. Ivona Dlábiková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0202/02 PBK Prvky betonových konstrukcí ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0204/02 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-2305/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0504/02 TPS Tvorba prostředí a sídel KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0206/02 VMK Výstavba mostních konstrukcí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0201/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí KlZap 0+2 3 angličtina, čeština doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0109/02 QMM Zkušebnictví a kvalita ve stavebnictví KlZap 1+3 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jana Boháčová, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0404/02 NOS1 Architektonická typologie 1 ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0426/02 ANS Architektura nízkoenergetických staveb Zk 2+0 3 angličtina, čeština Ing. Petr Šiřina
Výběr v OSP 226-0510/02 AA2 Ateliér architektury 2 KlZap 0+10 10 angličtina, čeština Ing. arch. Ivona Dlábiková, Ph.D.
Výběr v OSP 226-0411/02 AT2 Ateliérová tvorba 2 KlZap 0+8 8 angličtina, čeština Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 227-0404/02 DI Dopravní inženýrství KlZap 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Václav Škvain
Výběr v OSP 222-0404/02 EKS Ekonomika ve stavebnictví KlZap 2+0 2 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP 205-0702/02 IMB Informační model budovy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D.
Výběr v OSP 712-0004/02 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0220/02 MPK Mechanika podzemních konstrukcí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Výběr v OSP 221-0208/02 MKPB Modelování konstrukcí pomocí BIM KlZap 0+2 3 angličtina, čeština doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0503/02 MOD Modelování rozvoje území Za 0+3 3 angličtina, čeština Ing. Martin Ferko, Ph.D.
Výběr v OSP 221-0205/02 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Výběr v OSP 224-0229/02 P&GS Podzemní a geotechnické stavby Zk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Výběr v OSP 223-0097/02 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0305/02 PPS2 Pozemní a průmyslové stavitelství II. ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Nikola Vavřínová
Výběr v OSP 225-0202/02 PS2 Pozemní stavitelství II. ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Výběr v OSP 229-0102/02 PSt Prostředí staveb ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0508/02 REG Regenerace brownfields ZaZk 0+3 3 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0210/02 ŘV Řízení výstavby ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Kateřina Stejskalová, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0306/02 SPEB Softwarova podpora energetiky budov KlZap 0+4 4 angličtina, čeština Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0231/02 SM Stavební mechanika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Petr Král, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0402/02 TI Technická infrastruktura KlZap 2+0 2 angličtina, čeština Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP 223-0080/02 TCB Technologie betonu a maltovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0307/02 TS Technologie staveb ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Výběr v OSP 222-0409/02 URM Udržitelný rozvoj měst ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
Výběr v OSP 228-0230/04 ZSM Základy stavební mechaniky ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština Ing. Petr Král, Ph.D.
Výběr v OSP 225-0204/02 ZB Zastřešení budov ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Teslík, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.