Studijní blok – ECTS - HGF

Akademický rok2023/2024Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 545-0154/01 ASSP Aplikovaná statistika v surovinovém průmyslu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0160/02 BRM Brownfield management ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0004/12 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 548-0071/05 DMR Digitální modely reliéfu ZaZk 1+2 4 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0173/02 DMPS Důlní měřictví v podzemním stavitelství ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0339/18 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0073/06 G II Geodézie II ZaZk 42 h/s+42 h/s 6 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0037/02 GeoBIM Geoprostorový BIM ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0580/06 GE Geotermální energie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0297/12 H Hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0354/09 IMA Instrumentální metody analýzy ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0121/02 IG Inženýrská geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0093/03 KMG Kvantitativní metody v geografii ZaZk 2+3 6 angličtina prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0155/02 MSP Management v surovinovém průmyslu ZaZk 4+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0208/16 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0437/06 MB I Minerální biotechnologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0011/08 M Mineralogie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 546-0515/04 OBB Obecná biologie ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0308/08 PEDB Pedologie ZaZk 2+1 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0050/03 PDL Povrchové dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0843/03 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Výběr v OSP 546-0837/03 RRB Regenerace a rekultivace brownfields ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 541-0074/07 S Sedimentologie ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 541-3006/04 UTU Úvod do těžby uhlovodíků ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0005/06 UGF Užitá geofyzika ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Mgr. Martin Kašing, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0334/03 VDPD Větrání dolů a podzemních děl ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0013/08 VG Vyšší geodézie ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0355/07 OchrO Ochrana ovzduší ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0057/09 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0131/01 DIKA Digitální kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0136/02 EMMT Ekonomika, management a marketing v turismu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Simona Matušková, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP 548-0048/04 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0261/09 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0329/06 MR Management rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0189/02 NZP Nanomateriály a životní prostředí Zk 2+0 2 angličtina, čeština Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0514/03 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/09 PG Petrografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 545-0158/03 PSP Prognózování v surovinovém průmyslu ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 546-0158/02 PTE Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0498/06 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0710/08 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0305/10 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0083/02 UPV Úprava vody ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP 546-0696/03 VvK Voda v krajině ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0489/08 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0025/16 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0134/02 ZS Základy stokování ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.