Studijní blok – FMT + Nanotechnology

Akademický rok2024/2025Forma studiaprezenční
Jazyk výukyangličtinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuDěkanát FMT
Určeno pro fakultyFakulta materiálově-technologickáUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 651-2201/02 FCH Fyzikální chemie ZaZk 3+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Výběr v OSP 651-2001/02 CH I. Chemie I. ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Výběr v OSP 632-3301/02 PM Prášková metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3021/01 ZMS Základy matematické statistiky ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 632-3016/02 CCP CAD/CAM praktikum Zk 0+2 5 angličtina, čeština Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 652-3001/01 DefChov Deformační chování materiálů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-3013/02 IDCHF Identifikace chemického a fázového složení ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 654-3318/02 IKT Informační a komunikační technologie ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/02 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-2003/02 KerMat Keramické materiály ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 632-3007/03 KM Konstrukční modelování Zk 0+2 6 angličtina, čeština MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
Výběr v OSP Výběr v OSP 654-3016/02 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-3028/02 MSFAN Metody strukturní a fázové analýzy nanomateriálů ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 654-3010/02 MUI Metody umělé inteligence ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. Ondřej Grycz, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-2022/02 NsO Nakládání s odpady ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-2062/02 NZT Nanomateriály a životní prostředí Zk 2+0 3 angličtina, čeština Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 651-3034/02 OV Ochrana vod ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 654-2002/02 PoM Podnikový management ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 653-3002/03 PgM Progresivní materiály ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP Výběr v OSP 652-0416/01 UDTK Úvod do tváření kovů ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 652-2004/02 Z3DMMP Základy 3D modelování metalurgických procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Josef Walek, Ph.D.
Výběr v OSP 652-0005/01 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Výběr v OSP 653-2204/02 MSSn Metody studia struktury ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP 653-2002/01 NOM Nauka o materiálech ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3004/04 PK II Plánování kvality II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 651-3016/02 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Výběr v OSP 651-2004/02 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+3 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.

Exchange students who want to apply for our Agricola scholarship need at least 25 credits per semester.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.