030-0002/01 – Komunikační systémy v PO (KS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na základě získaných znalostí linkových a rádiových komunikačních systémů a pochopení principů a funkce stávajících komunikačních systémů dovede formulovat požadavky na jejich nasazení a plánovat a organizovat jejich efektivní využití v oblasti PO. Dovede organizovat spojení v prostoru zásahu jednotek PO.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy teorie informace nutné pro pochopení funkce a použití komunikačních systémů. Seznámení s liniovými a radiovými komunikačními prostředky vhodnými pro PO, systémy pro přenos dat. Radiové sítě pro zabezpečení řízení hasičských jednotek při různých druzích jejich činnosti, organizace a řízení spojového provozu v PO. Tísňová volání, operační střediska. Právní úprava telekomunikací v ČR. Globální poziční systém.

Povinná literatura:

MV – ředitelství HZS ČR: Řád spojové služby v požární ochraně. Praha, Ř-HZS 1996. Prchal, J.: Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice. Praha, NADAS 1975. Linhart, E.: Pozemní pohyblivé radiokomunikační služby. Praha, NADAS 1982. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Ostrava, VŠB-TUO 1997. Zákony a vyhlášky v platném znění: zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášky, zejména105 a 318/2010 Sb., 238 a 290/2007 Sb., 327/2006 Sb., 155, 161, 162 a 336/2005 Sb. Dvořáček, P.: Radiové spojení v PO. SPBI Ostrava, 2002. ISBN: 80-86634-09-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ZADÁNÍ ZRUŠENÍ PŘEDMĚTU.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Spojení, rádiové spojení - význam základních pojmů(informace, zpráva, signál, radiokom. řetězec) - radiotelekomunikační tajemství 2 Rádiové sítě - rozdělení rádiových sítí - způsoby provozu v rádiové síti - druhy rádiových sítí - hromadné rádiové sítě 3 Šíření rádiových vln - dělení rádiových vln - šíření rádiových vln - specifikace spojení s pohyblivými objekty - specifikace spojení v budovách 4 Analogový rádiový systém - základní princip - problematika využití u IZS 5 Digitální rádiový systém - základní princip - rádiová síť TETRAPOL - rádiová síť TETRA 6 GSM a Bezdrátové technologie - základní princip - služby GPRS, HSCSD - bezdrátové technologie Bluetooth, Wifi 7 Globální polohové systémy - GPS - GLONASS - GALILEO 8 Mobilní geoinformační technologie - základní popis - současné a možné budoucí využití u IZS - praktická ukázka 9 Centrum tísňového volání - exkurze 10 Prezentace semestrálních prací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 20  0 3
        Písemka Písemka 80  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní