030-0002/03 – Communication Systems in Fire Protection (KS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
PAL129 Ing. Petr Paláček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Based on the knowledge’s of line and radio communication systems and understanding of the principles and features of existing communication systems student is able to formulate requirements for their commitment and to plan and organize their effective use in fire protection. He can organize communication services in the area of intervention of fire brigade.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Fundamentals of information theory required for understanding the function and use of communication systems. Familiarisation with line and radio communications system means suitable for fire protection, systems for data transfer. Radio networks to ensure the management of fire-fighting units during their activities, organisation and management of communication operation in fire protection. Emergency calls, operation centres. Telecommunication legislation in the Czech Republic. Global Positioning System.

Compulsory literature:

MV – ředitelství HZS ČR: Řád spojové služby v požární ochraně. Praha, Ř-HZS 1996. Prchal, J.: Teorie pravděpodobnosti ve sdělovací technice. Praha, NADAS 1975. Linhart, E.: Pozemní pohyblivé radiokomunikační služby. Praha, NADAS 1982. Rapant, P.: Úvod do družicových polohových systémů. Ostrava, VŠB-TUO 1997. Zákony a vyhlášky v platném znění: zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a prováděcí vyhlášky, zejména105 a 318/2010 Sb., 238 a 290/2007 Sb., 327/2006 Sb., 155, 161, 162 a 336/2005 Sb. Dvořáček, P.: Radiové spojení v PO. SPBI Ostrava, 2002. ISBN: 80-86634-09-4.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Spojení, rádiové spojení - význam základních pojmů(informace, zpráva, signál, radiokom. řetězec) - radiotelekomunikační tajemství 2 Rádiové sítě - rozdělení rádiových sítí - způsoby provozu v rádiové síti - druhy rádiových sítí - hromadné rádiové sítě 3 Šíření rádiových vln - dělení rádiových vln - šíření rádiových vln - specifikace spojení s pohyblivými objekty - specifikace spojení v budovách 4 Analogový rádiový systém - základní princip - problematika využití u IZS 5 Digitální rádiový systém - základní princip - rádiová síť TETRAPOL - rádiová síť TETRA 6 GSM a Bezdrátové technologie - základní princip - služby GPRS, HSCSD - bezdrátové technologie Bluetooth, Wifi 7 Globální polohové systémy - GPS - GLONASS - GALILEO 8 Mobilní geoinformační technologie - základní popis - současné a možné budoucí využití u IZS - praktická ukázka 9 Centrum tísňového volání - exkurze 10 Prezentace semestrálních prací

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 20  0
        Written exam Written test 80  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner