030-0005/01 – Odolnost stavebních konstrukcí (OSK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvování předmětu umožní posluchačům hodnotit požární odolnost stavebních konstrukcí výpočtem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student v předmětu kompiluje znalosti z předmětů Stavební konstrukce, Dimenzování stavebních konstrukcí a Požární bezpečnost staveb I k návrhu požární odolnosti stavebních konstrukcí výpočtem.

Povinná literatura:

Wald F. a kol.:Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem, ČVUT Praha, Praha 2002 Bradáčová I. a kol.:Stavby a jejich požární bezpečnost, ČKAIT, Praha 1999 Kučera P., Česelská T., Matečková P.: Požární odolnost stavebních konstrukcí. SPBI Ostrava. 2010. ISBN: 978-80-7385-094-4

Doporučená literatura:

Eurokódy 1 až 6. Buchanan, A.H.: Structural Design for Fire Safety. John Wiley & Sons, New edition 2001, ISBN 0-4718-9060-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Požární odolnost stavebních konstrukcí 2. Metody posuzování a zatížení konstrukcí namáhaných požárem 3. Teplotní analýza požárního úseku. Nominální a parametrické teplotní křivky 4. Společné zásady navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru 5. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti materiálů. Navrhování s využitím tabulkových hodnot. Výpočtové metody. Zjednodušená metoda výpočtu. 6. Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti materiálu. Výpočtové metody. Jednoduché výpočtové modely. 7. Navrhování ocelobetonových konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti materiálů. Konstrukční uspořádání spřažených ocelobetonových konstrukcí. Navrhování s využitím tabulkových hodnot. Modely výpočtu. Zjednodušený výpočtový model. 8. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Základní požadavky. Vlastnosti materiálu. Metody výpočtu. Metoda účinného průřezu. Další pokyny pro návrh a konstrukční uspořádání. 9. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Tabulkové hodnoty. Zjednodušený postup výpočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2002/2003 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 40  0 3
        Písemka Písemka 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní