030-0006/02 – Safety System Reliability (SBS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

By completing the course students acquire basic knowledge of reliability theory. Student understands the importance of evaluating the reliability of safety systems and the reliability of human operators in man-machine relation. Student can analyse and evaluate safety systems in terms of reliability and propose appropriate remedial measures.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Fundamentals of theory of reliability, numeric characteristics of reliability, their significance and determination. Failure categorisation, system reliability calculation. Requirements for safety system reliability, methods of reliability increasing. Human factor and its reliability, man-machine relation.

Compulsory literature:

Mykiska A.: Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Skripta ČVUT-SF 2004 Novák, M. – Šebesta V. – Votruba Z.: Bezpečnost a spolehlivost systémů. Skripta ČVUT-DF 2001. Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Kapitola 5.3 až 5.5. Praha, VÚBP, v.v.i. 2009. Škvarka, P.: Spoľahlivost v jadrovej energetike. Bratislava, Alfa 1990.

Recommended literature:

Mykiska, A.: Spolehlivost technických systémů. Praha, ČVUT 1998. Skřehot, P. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Praha, VÚBP, v.v.i. 2008.ISBN 978-80-86973-22-7. Dostupné online: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/posuzovani_spolehlivosti.pdf Ušakov, I.A. a kol.: Příručka spolehlivosti v radioelektronice a automatizační technice. SNTL Praha 1989. Hlavička, J.: Diagnostika a spolehlivost. (Skripta ČVUT Praha). Praha, ČVUT 1998. Reif,J. - Kobeda Z.: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. ZUP Plzeň, 2000. Pauknerová Daniela a kolektiv: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, GRADA 2006. ISBN: 80-247-1706-9. (zejména kapitoly 3. a 4.) ČSN EN 60300 Management spolehlivosti. ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – Techniky analýzy spolehlivosti – Metodický pokyn. ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů. Kotek, L. – Vohralíková, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské obsluhy. In: AUTOMA 5/2008.str. 26-28. Dostupné online: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37315 Flegl, R.: Zvyšování spolehlivosti lidského činitele metodou Poka-Yoke. Dostupné online: http://d.nipax.cz/CQR/publications/Soudobe_Trendy_JR/Flegl_Zvy%9Aov%E1n%ED%20spolehlivosti%20%20metodou%20Poka-yoke.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Účast alespoň na jedné kontektní výuce.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Fundamentals of reliability theory 1.1 Terms and concepts of reliability 1.1.1 Definition of basic concepts 1.1.2 Numerical characteristics of reliability 1.1.3 Repaired and non-repaired item 1.1.4 Methods of reliability improving 1.2 Reliability of the element and system 1.2.1 Repaired and non-repaired item 1.2.2 Repaired and non-repaired system 1.2.3 Methods for determining the reliability of element and system Test methods Computational methods System structure Reliability models of the systems Two-state series parallel systems Reliability of systems with the general structure Reliability of multi-states systems Using of Markov processes for reliability evaluation Monte Carlo Statistical modelling 1.3 Increasing the reliability by redundancy 1.4 Fundamentals of fault diagnostics 1.5 Economic aspects of reliability 2 Human Reliability 2.1 Behaviorists approach 2.2 Cognitive approach 2.3 Fuzzy model

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  2 3
                Written exam Written test 20  1 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 20  1 3
                Písemná zkouška-příklad Other task type 15  1 3
                Oral Oral examination 30  1 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2017/2018 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer
2018/2019 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2011/2012 Summer