030-0006/04 – Safety System Reliability (SBS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

By completing the course students acquire basic knowledge of reliability theory. Student understands the importance of evaluating the reliability of safety systems and the reliability of human operators in man-machine relation. Student can analyse and evaluate safety systems in terms of reliability and propose appropriate remedial measures.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Fundamentals of theory of reliability, numeric characteristics of reliability, their significance and determination. Failure categorisation, system reliability calculation. Requirements for safety system reliability, methods of reliability increasing. Human factor and its reliability, man-machine relation.

Compulsory literature:

Mykiska A.: Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Skripta ČVUT-SF 2004 Novák, M. – Šebesta V. – Votruba Z.: Bezpečnost a spolehlivost systémů. Skripta ČVUT-DF 2001. Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Kapitola 5.3 až 5.5. Praha, VÚBP, v.v.i. 2009. Škvarka, P.: Spoľahlivost v jadrovej energetike. Bratislava, Alfa 1990.

Recommended literature:

Mykiska, A.: Spolehlivost technických systémů. Praha, ČVUT 1998. Skřehot, P. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Praha, VÚBP, v.v.i. 2008.ISBN 978-80-86973-22-7. Dostupné online: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/posuzovani_spolehlivosti.pdf Ušakov, I.A. a kol.: Příručka spolehlivosti v radioelektronice a automatizační technice. SNTL Praha 1989. Hlavička, J.: Diagnostika a spolehlivost. (Skripta ČVUT Praha). Praha, ČVUT 1998. Reif,J. - Kobeda Z.: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. ZUP Plzeň, 2000. Pauknerová Daniela a kolektiv: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, GRADA 2006. ISBN: 80-247-1706-9. (zejména kapitoly 3. a 4.) ČSN EN 60300 Management spolehlivosti. ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – Techniky analýzy spolehlivosti – Metodický pokyn. ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů. Kotek, L. – Vohralíková, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské obsluhy. In: AUTOMA 5/2008.str. 26-28. Dostupné online: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37315 Flegl, R.: Zvyšování spolehlivosti lidského činitele metodou Poka-Yoke. Dostupné online: http://d.nipax.cz/CQR/publications/Soudobe_Trendy_JR/Flegl_Zvy%9Aov%E1n%ED%20spolehlivosti%20%20metodou%20Poka-yoke.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Základy teorie spolehlivosti 1.1 Termíny a pojmy spolehlivosti 1.1.1 Definice základních pojmů 1.1.2 Číselné charakteristiky spolehlivosti 1.1.3 Obnovované a neobnovované objekty 1.1.4 Metody zvyšování spolehlivosti 1.2 Spolehlivost elementu a systému 1.2.1 Obnovovaný a neobnovovaný element 1.2.2 Obnovovaný a neobnovovaný systém 1.2.3 Metody stanovení spolehlivosti elementu a systému Zkušební metody Výpočetní metody Struktura systémů Spolehlivostní modely systémů Dvoustavové sériově paralelní systémy Spolehlivost systémů s obecnou strukturou Spolehlivost vícestavových systémů Použití Markovových procesů pro hodnocení spolehlivosti Statistické modelování metodou Monte Carlo 1.3 Zvyšování spolehlivosti systému zálohováním 1.4 Základy diagnostiky poruch 1.5 Ekonomické aspekty spolehlivosti 2 Spolehlivost člověka 2.1 Behavioristický přístup 2.2 Kognitivní přístup 2.3 Fuzzy model

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner