030-0006/04 – Spolehlivost bezpečnostních systémů (SBS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu student získá základní znalosti z teorie spolehlivosti. Pochopí význam hodnocení spolehlivosti bezpečnostních systémů a spolehlivosti lidského činitele ve vazbě člověk-stroj. Dovede analyzovat a hodnotit bezpečnostní systémy z hlediska spolehlivosti a navrhnout vhodná nápravná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy teorie spolehlivosti, číselné charakteristiky spolehlivosti, jejich význam a stanovování. Kategorizace poruch, výpočet spolehlivosti systémů. Požadavky na spolehlivost bezpečnostních systémů, metody zvyšování spolehlivosti. Lidský faktor a jeho spolehlivost, vazba člověk-stroj.

Povinná literatura:

Mykiska A.: Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Skripta ČVUT-SF 2004 Novák, M. – Šebesta V. – Votruba Z.: Bezpečnost a spolehlivost systémů. Skripta ČVUT-DF 2001. Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Kapitola 5.3 až 5.5. Praha, VÚBP, v.v.i. 2009. Škvarka, P.: Spoľahlivost v jadrovej energetike. Bratislava, Alfa 1990.

Doporučená literatura:

Mykiska, A.: Spolehlivost technických systémů. Praha, ČVUT 1998. Skřehot, P. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Praha, VÚBP, v.v.i. 2008.ISBN 978-80-86973-22-7. Dostupné online: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/posuzovani_spolehlivosti.pdf Ušakov, I.A. a kol.: Příručka spolehlivosti v radioelektronice a automatizační technice. SNTL Praha 1989. Hlavička, J.: Diagnostika a spolehlivost. (Skripta ČVUT Praha). Praha, ČVUT 1998. Reif,J. - Kobeda Z.: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. ZUP Plzeň, 2000. Pauknerová Daniela a kolektiv: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha, GRADA 2006. ISBN: 80-247-1706-9. (zejména kapitoly 3. a 4.) ČSN EN 60300 Management spolehlivosti. ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – Techniky analýzy spolehlivosti – Metodický pokyn. ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů. Kotek, L. – Vohralíková, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské obsluhy. In: AUTOMA 5/2008.str. 26-28. Dostupné online: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37315 Flegl, R.: Zvyšování spolehlivosti lidského činitele metodou Poka-Yoke. Dostupné online: http://d.nipax.cz/CQR/publications/Soudobe_Trendy_JR/Flegl_Zvy%9Aov%E1n%ED%20spolehlivosti%20%20metodou%20Poka-yoke.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Základy teorie spolehlivosti 1.1 Termíny a pojmy spolehlivosti 1.1.1 Definice základních pojmů 1.1.2 Číselné charakteristiky spolehlivosti 1.1.3 Obnovované a neobnovované objekty 1.1.4 Metody zvyšování spolehlivosti 1.2 Spolehlivost elementu a systému 1.2.1 Obnovovaný a neobnovovaný element 1.2.2 Obnovovaný a neobnovovaný systém 1.2.3 Metody stanovení spolehlivosti elementu a systému Zkušební metody Výpočetní metody Struktura systémů Spolehlivostní modely systémů Dvoustavové sériově paralelní systémy Spolehlivost systémů s obecnou strukturou Spolehlivost vícestavových systémů Použití Markovových procesů pro hodnocení spolehlivosti Statistické modelování metodou Monte Carlo 1.3 Zvyšování spolehlivosti systému zálohováním 1.4 Základy diagnostiky poruch 1.5 Ekonomické aspekty spolehlivosti 2 Spolehlivost člověka 2.1 Behavioristický přístup 2.2 Kognitivní přístup 2.3 Fuzzy model

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku