030-0007/04 – Systém krizového řízení (SKR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znát systémy KŘ v ČR a ve světě. Umět porovnat tyto systémy a pochopit jejich fungování. Získané znalosti uplatnit v praxi při plánování a odstraňování následků mimořádných událostí.

Vyučovací metody

Anotace

Výuka je zaměřena na problematiku systému krizového řízení v podmínkách ČR. Základem je seznámení s legislativní podporou v oblasti krizového řízuení, problematiku výstavby systému krizového řízení , úkolů jeho orgánů a složek včetně nástrojů pro jejich plnění. Pozornost je věnována problematice integrovaného záchranného systému a principům ochrany obyvatelstva.

Povinná literatura:

Ústavní zákon č.110/1998 Sb. , o bezpečnosti ČR Zákon č. 238/2000 SB. , o HZS Zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb. , o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 412/2005 Sb. , o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 413/2005 Sb. , o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti Zákon č. 59/2006 Sb. , o prevenci závažných havárií ... Zákon č. 18 /1997 Sb. , atomový zákon Zákon č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2001 Sb. , vodní zákon,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 166/1999 Sb. , veterinární zákon Zákon č. 585/2004 Sb. , branný zákon Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách ČR Zákon č. 222/1999 Sb. , o zajišťování obrany ČR Management záchranných prací I a II, Adamec,Šenovský, SPBI Ostrava 2001 Integrovaný záchranný systém, Šenovský, Adamec, Hanuška, SPBI Ostrava 2005

Doporučená literatura:

Časopis 112 Časopis A-report www.emergency.cz www.mvcr.cz www.army.cz www.europa.eu.int www.nato.int

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do studia předmětu Ochrana utajovaných informací Bezpečnostní systém ČR Integrovaný záchranný systém(IZS) Základní složky IZS Ostatní složky IZS Ochrana obyvatelstva Zdroje sil a prostředků IZS Stálé koordinační orgány IZS Řešení mimořádných událostí IZS Informační systémy pro krizové řízení Rozhodovací procesy při řešení krizových situací ČR a mezinárodní bezpečnost (EU,NATO)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Písemka Písemka 15  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku