030-0020/01 – Computer Practical Class (PCPr)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject is prepared to set the common knowledges about computers and software. After passing ot the student will have possibility to prepare high-tech level documentation which is need to use during the last time of sudy and in practise

Teaching methods

Summary

The course is designed to provide the general knowledge of computing machinery and commonly used software. After completing, the student is able to meet requirements concerning documentation preparation necessary for the next study.

Compulsory literature:

Office - grafy a diagramy, GRADA Publishing, Praha 2005, ISBN:80-247-1189-3 Power Point, Grada Publishing, Praha 2004, ISBN:80-247-0903-1

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teorie počítačů – základní součásti, blokové schéma 2. Přihlášení do systému VŠB, systém hesel 3. Síť VŠB-TU, její struktura 4. E-mail, obsluha schránky 5. Operační systémy v minulosti a dnes (MS-DOS,WIN3.10,95,98,ME,NT,2000,XP) 6. Organizace souborů a složek v počítači 7. Příkazový řádek, základní příkazy, pracovní plocha Windows 8. MS WORD a. základy vytvoření dokumentu, b. panely nástrojů c. vkládání objektů – obrázek, tabulka d. záhlaví, zápatí, komentáře e. záložky, odkazy, seznamy f. hypertextové odkazy g. formát dokumentu 9. MS EXCEL a. Základy vytvoření dokumentu b. Panely nástrojů c. Vkládání objektů – graf, obrázek, text d. Vkládání vzorců e. Poznámky a odkazy f. Finální příprava dokumentu pro tisk 10. MS ACCESS a. Teorie databází b. SQL Servery c. Tvorba jednoduché databáze d. Formulář 12. MS PowerPoint a. Programové prostředí b. Tvorba odrazovek c. Dodání animací d. Odkazy a otevírání jiných souborů z prezentace e. Vlastní prezentace výsledků v časovém limitu 10 min. 11. Základy HTML kódu a. Zdrojový kód b. Struktura zdrojového kódu c. Tvorba základní WWW stránky d. Odkazy, písma, atd.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Other task type Other task type 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.