030-0022/01 – Engineering Drawing (TK)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The basic knowledge of the area of engineering drawing in construction and partially also mechanical engineering. Understanding of necessary basis for the production and mainly reading of graphic technical documentation. Aplication of CAD systems.

Teaching methods

Summary

Engineering Drawing The course provides the basic knowledge of the area of engineering drawing in construction and partially also mechanical engineering. It gives a necessary basis for the production and mainly reading of graphic technical documentation.

Compulsory literature:

Netopilová, M. Stavební konstrukce (Zobrazování v projektové dokumentaci), VSB - TUO, SPBI, Ostrava, 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Náležitosti technických výkresů, organizace náplně, měřítka, hlavní zásady. Způsoby zobrazování, pravoúhlý průnět. Technické písmo, druhy čar. CAD technologie. Pracovní prostředí AutoCADu. Práce se soubory. Orientace v souřadném systému. Kreslení základních entit. 2. Formáty výkresů, využití plochy výkresu, popisové pole, legendy. AutoCAD. Hladiny, barvy a typy čar. Informace o objektech ve výkresu. 3. AutoCAD. Editační a konstrukční příkazy objektů. 4. AutoCAD. Zpracování textu. 5. Technické písmo. Výkresy ve strojírenství. Kótování výkresů. Kótování pomocí AutoCADu. 6. Grafické značení stavebních hmot. Současné a dřívější grafické značení stavebních hmot. AutoCAD. Šrafování. 7. Okenní otvory. Půdorysy a svislé řezy různých typů okenních otvorů; kótování. AutoCAD- bloky. Externí reference. 8. Dveřní otvory. Půdorysy a svislé řezy různých typů dveří; kótování. AutoCAD. Tisk výkresu. Export dat. 9. Komínová tělesa. Půdorysy komínových těles (komínové těleso samostatně stojící, komínové těleso přistavené, komínové těleso vestavěné. AutoCAD. Prostorového modelování ploch a těles. Editace. Vizualizace. 10. Schodiště. Půdorysy schodiště v I., II. a posledním nadzemním podlažím (M 1:50). Architectural Desktop. Kreslení základních 3D entit a jejich editace 11. Situace. Zakreslení objektu v terénu, včetně komunikací a inženýrských sítí (M 1:250). Architectural Desktop. Kreslení základních 3D entit a jejich editace 12. Půdorys I. NP. Kompletní půdorys I. nadzemního podlaží rodinného domu (schodiště, komínové těleso, okenní a dveřní otvory, označení vstupu, kótování, …) (M 1:50). Architectural Desktop. Kreslení základních 3D entit a jejich editace. Literatura: Netopilová, M.: Stavební konstrukce. Zobrazování v projektové dokumentaci, VŠB – TU Ostrava, 2000 Plchová, A., Folta, Z.: Grafické systémy II. Prostorové modelování a vizualizace pomocí AtoCADu r.14, VŠB – TU Ostrava, 2000 Fořt, P., Kletečka, J.: Učebnice AutoCAD 2002, Computer Press, 2002 Omura, G.: AutoCAD 2002, Grada, 2002 Bendl, J., Trunec, Š.: Architectural Desktop R3, Computer Press, 2001 Čmiel, F.: Počítačová podpora projektování I. – AutoCAD, Regionální centrum celoživotního vzdělávání na VŠB-TU Ostrava, 2003 http://www.fast.vsb.cz/cmiel/ppp/kurz/autocad/index.html Plchová, A., Folta, Z.: Grafické systémy I. Tvorba výkresové dokumentace pomocí AtoCADu r.14, VŠB – TU Ostrava, 2000 2. Druhy stavebních výkresů a náležitosti nutné pro jejich zpracování. 5. Grafické značení stavebních hmot v řezech. 6. Výkresy půdorysů a svislých řezů. 7. Zobrazování výplní stavebních otvorů - půdorysy a svislé řezy okenních otvorů. 8. Kreslení dveří a vrat - půdorysy a svislé řezy. 9. Schodiště a rampy - půdorysné zobrazení. 10. Svislý řez schodištěm (rampou). 11. Komínová tělesa a jejich zobrazování. 12. Schématické zakreslení stropních konstrukcí. 13. Zásady grafického značení z oblasti požární bezpečnosti staveb a PO obecně - výkresy požární bezpečnosti staveb. 14. Samostatná tvorba půdorysu části stavebního objektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner