030-0026/01 – Initial Professional Preparation (Practical Training Inclusive) (NOP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miloš KvarčákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KVA20 doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Familiarisation with the prescribed level of knowledge required for a function of fireman from the point of view of organisation of fire protection, occupational safety of fireman, fire prevention, fire tactics and fire protective equipment.

Compulsory literature:

Bojový řád jednotek požární ochrany, MV Generální ředitelství HZS ČR, Praha 2001 Zákon o požární ochraně a související předpisy. Lošák, J.:Technické prostředky požární ochrany I a II, SPBI Spektrum 19, Ostrava 1999. Kvarčák, M.: Požární taktika v příkladech, edice SPEKTRUM 6, SPBI 1998.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

.Používaná terminologie. 2.Organizace požární ochrany -řízení požární ochrany -právní předpisy -práva a povinnosti hasiče 3.Bezpečnost práce při zásahu -nebezpečí -přeprava nebezpečných látek -ochrana před nebezpečím 4.Požární prevence -státní požární dozor -požární bezpečnost staveb -dokumentace požární ochrany 5.Věcné prostředky -parametry a použití požární techniky a věcných prostředků -stejnokrojový řád 6.Požární taktika -vznik a šíření požáru -hasicí látky a jejich použití při zásahu -stanovení sil a prostředků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 40  0
        Other task type Other task type 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner