030-0027/01 – Building Constructions I (SK 1)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of basic building constructions of ground structures and their functions. Representation of building constructions in design documentation. Orientation in building drawings. Understanding of constructions associated with fire safety in buildings.

Teaching methods

Summary

Basic building constructions and building systems of ground structures and their functions. Representation of building constructions in design documentation. Orientation in building drawings. Concentration on constructions associated with fire safety in buildings.

Compulsory literature:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, CERM Brno Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II, CERM Brno Hájek,Kolektiv: Konstrukce pozemních staveb 10-Nosné konstrukce I, ČVUT Praha, 2002 Hájek,Novák, Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30,kompletační konstrukce, ČVUT Praha, 2002

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Směry vývoje v pozemním stavitelství, směrnice EU. 2. Úvod do pozemního stavitelství, základní pojmy z oblasti stavebních konstrukcí, konstrukční systémy. 3. Základní stavební konstrukce a jejich prvky - charakteristika, zobrazování v projektové dokumentaci. 4. Zakládání staveb, spodní stavba. 5. Svislé nosné a nenosné konstrukce. 6. Vodorovné nosné a nenosné konstrukce. 7. Střechy včetně podhledů. 8. Obalové konstrukce budov. 9. Stavební konstrukce spojující různé úrovně, zásady navrhování. 10. Komínová tělesa. 11. Výplně otvorů, prostupy, podlahy, úpravy povrchů a jiné stavební úpravy. Cvičení: Zpracování dílčích zadání v návaznosti na přednesená témata - grafické znázornění konkrétních stavebních konstrukcí, návrh a grafické znázornění schodiště. Zadání řešení stavebního objektu - situace, půdorysy, řezy, pohledy a technický popis.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 5  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner