030-0028/01 – Building Constructions II (SK 2)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantorIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of basic building constructions of ground structures and their functions. Representation of building constructions in design documentation. Orientation in building drawings. Understanding of constructions associated with fire safety in buildings.

Teaching methods

Summary

Advanced course on building constructions. It covers information on elements and building constructions and their characteristics, broadens the overview and characteristics of other building construction systems in connection with fire protection. It includes the most frequent failures in building constructions and possibilities of their mitigation.

Compulsory literature:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, CERM Brno Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II, CERM Brno Kolektiv autorů: Stavební kniha II - Rekonstrukce, EXPODATA, Brno, 1999 Kolektiv autorů: Stavební kniha IV - Vnitřní prostředí budov, EXPODATA, Brno, 2001 Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. Academia, Praha, 2002 Bukovský, L., Bláha M.: Prevence a odstraňování vlhkosti, ERA, Brno, 2004 Vlček, M.: Poruchy a rekonstrukce staveb, ERA, Brno, 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Nový způsob zobrazování výkresů stavební části 2. Postup při stavebních úpravách objektů a bytů. Kulturní památky a objekty v památkově chráněných územích 3. Vady, poruchy a rekonstrukce staveb 3.1 Příčiny poruch staveb 3.2 Bourací práce a rekonstrukce 3.3 Vady, poruchy a rekonstrukce zděných objektů 3.4 Vady, poruchy a rekonstrukce dřevěných objektů 3.5 Vady, poruchy a rekonstrukce komínů 3.6 Vlhkost stavebních konstrukcí 4. Zateplování, návrh, systémy 5. Radon ve stavbách 6. Prosklené požární stěny a uzávěry 7. Těsnění prostupů potrubí a kabelů v požárně dělících konstrukcích 8. Těsnění dilatačních spár v požárně dělících konstrukcí 9. Tepelné izolace 10. Požárně dělící lehké příčky 11. Požární podhledy 12. Protipožární ochrana staveb (nátěry, nástřiky a obklady)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner