030-0028/02 – Building Constructions II (SK 2)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of basic building constructions of ground structures and their functions. Representation of building constructions in design documentation. Orientation in building drawings. Understanding of constructions associated with fire safety in buildings.

Teaching methods

Summary

Advanced course on building constructions. It covers information on elements and building constructions and their characteristics, broadens the overview and characteristics of other building construction systems in connection with fire protection. It includes the most frequent failures in building constructions and possibilities of their mitigation.

Compulsory literature:

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, CERM Brno Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II, CERM Brno Kolektiv autorů: Stavební kniha II - Rekonstrukce, EXPODATA, Brno, 1999 Kolektiv autorů: Stavební kniha IV - Vnitřní prostředí budov, EXPODATA, Brno, 2001 Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. Academia, Praha, 2002 Bukovský, L., Bláha M.: Prevence a odstraňování vlhkosti, ERA, Brno, 2004 Vlček, M.: Poruchy a rekonstrukce staveb, ERA, Brno, 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konstrukční systémy stavebních objektů a jejich dílčí konstrukční části. Střešní konstrukce - požárně technické zkušebnictví, odbvodové pláště budov a jejich dodatečná tepelněizolační úprava, podhledy stropů a střech - testování, vnitřní úpravy, podlahy, příčky, vyložené a ustupující stavební konstrukce, dilatace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner