030-0029/01 – Technical and Legal Regulations on Fire Protection and Industrial Safety (TPP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

The course familiarises students with basic legislation valid for the area of fire protection, especially fire prevention; law on fire protection, implementing regulations, decree on fire prevention. Students are acquainted with all implementing regulations and related regulations (part of knowledge required for professional qualifications according to § 11 of the Act on fire protection).

Compulsory literature:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Předpisy prováděcí a související

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) současná platná právní úprava požární ochrany 2) požární ochrana u právnických osob a podnikajících fyzických osob • členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí • povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany • odborní pracovníci na úseku požární ochrany • školení zaměstnanců o požární ochraně a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany • druhy dokumentace požární ochrany právnických osob a podnikajících fyzických osob 3) povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany 4) pomoc při zdolávání požárů a náhrada škody s tím spojená 5) působnost obcí a krajů na úseku požární ochrany 6) dokumentace obcí a krajů na úseku požární ochrany 7) státní správa na úseku požární ochrany, HZS ČR, jednotky PO - orientačně 8) sankciování na úseku požární ochrany - orientačně 9) technické a právní předpisy ve vztahu k požární ochraně • technická normalizace • svařování

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner