030-0029/02 – Technical and Legal Regulations on Fire Protection and Industrial Safety (TPP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dana Chudová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

The course familiarises students with basic legislation valid for the area of fire protection, especially fire prevention; law on fire protection, implementing regulations, decree on fire prevention. Students are acquainted with all implementing regulations and related regulations (part of knowledge required for professional qualifications according to § 11 of the Act on fire protection).

Compulsory literature:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Předpisy prováděcí a související

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) platná právní úprava požární ochrany z hlediska historického vývoje 2) požární ochrana u právnických osob a podnikajících fyzických osob s důrazem na souvislosti provázanost mezi jednotlivými dokumentacemi požární ochrany 3) úvaha nad obsahem školení zaměstnanců o požární ochraně 4) působnost obcí a krajů na úseku požární ochrany a zpracovávání jejich dokumentace 5) státní správa na úseku požární ochrany se zaměřením na užívané zákony ve státní správě, kontrolní činnost 6) sankciování na úseku požární ochrany s cílem zvládnutí i těch nejsložitějších případů při výkonu státního požárního dozoru a následných sankcích 7) vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti, zastavení provozu 8) podrobná aplikace technických a právních předpisů ve vztahu k požární ochraně

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 10  0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner