030-0031/02 – Informatics (INF)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+12
Distance Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

základní znalosti z oblasti IT

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Information and information technologies are main motive form. That’s why it is necessary to familiarize students with basic concepts of information theory in general and from practical point of view. During study students will familiarize with author law, especially with problematic of copying of the software and other copyrighted material in electronic form.

Compulsory literature:

1. Tkačíková, D., Šenovský, M.: Informační zdroje sítě Internet. SPBI, Ostrava 1998, 238 s., ISBN 80-86111-24-5 2. Garfinkel, S.: PGP Pretty Good Privacy - šifrování pro každého. Computer Press, Praha 1998, 371 s., ISBN 80-7226-054-5 3. Farana, R.: Vybrané kapitoly ze základů informatiky. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003. 4. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Available from WWW http://www.micr.cz/upload_file/20030205161312_Z_227_2000.pdf 5. Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu. 6. Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 7. Zákon 121/2000 Sb., Autorský zákon.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní přednáška 2. Informatiky, informace a její význam 3. Software - členění 4. Hardware - členění 5. Internet, historický vývoj, služby, hledání informací 6. Hashovací funkce, MD2, MD4 a MD5 7. Kryptografie - historický vývoj, symetrické, asymetrické, DES, RSA 8. Bezpečnostní značení 9. Bezpečnostní značení 10. Elektronický podpis, licencování SW, autorský zákon 11. Peer - to - peer sdílení souborů, distribuované výpočty 12. Připojování mobilních zařízení, konvergence technologií 13. Bezpečnostní aspekty využívání informačních technologií 14. Shrnutí

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner