030-0036/02 – Fire Safety Equipment (PBZ-M)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits6
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student pochopí význam PBZ pro požární bezpečnost staveb. Na základě pochopení principu a funkce jednotlivých PBZ a s využitím poznatků z PBS je schopen navrhnout jejich efektivní použití pro zvýšení bezpečnosti objektů.

Teaching methods

Summary

The course familiarises students with principles of timely fire detection and fire-hazardous situations and the detection of releases of combustible and toxic gases and vapours, principles of function of various fire detectors and of the whole systems of FDA. Problems of effective ensuring fire detection in various spaces by means of FDA and cooperation with other fire-safety devices. Inclusion of fire safety equipment into the fire safety of buildings and technologies.

Compulsory literature:

Dudáček, A.: Požárně bezpečnostní zařízení (EPS). Ostrava, VŠB-TUO 1996. Dudáček,A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26. Ostrava, SPBI 2000. Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zařízení. Edice SPBI Spektrum 17. Ostrava, SPBI 1998. NFPA 72 - National Fire Alarm Code Edition 2002. Kucbel, J.: Požiarna ochrana budov. Bratislava, JK vydavaťelstvo a distribúcia technickej literatury 1993. National Fire Alarm Code® Handbook, 2002, NFPA 2002. A Designer’s Guide to Fire Alarm Systems. NFPA 2003. ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace. 1991. ČSN řady 73 08xx - ustanovení týkající se PBZ. MGGrattan, K.B. - Hamins, A. - Stroup, D.: Sprinkler, Smoke & Heat Vent, Draft Curtain Interaction – large scale Experiments and Model Development. (NISTIR 6196-1). Gaithersburg MD, NIST-BFRL 1998. Soubor norem ČSN EN 54-x. Michal,J.: Spojení a signalizace v PO III. FMV Praha. (lze nahradit i jinou publikací pojednávající o detekci plynů a par, např. autora Zehnula apod.).

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Úvod 1.1 Požárně bezpečnostní zařízení, jejich účel a rozdělení 1.2 Základní požadavky na požárně bezpečnostní zařízení 2 Elektrická požární signalizace 2.1 Účel, funkce, rozdělení 2.2 Metody včasné detekce vzniku požáru 2.3 Hlásiče požáru - princip, funkce, použití 2.4 Ústředny EPS 2.5 Doplňující zařízení 2.6 Nadstavbové systémy 2.7 Vytipování prostorů pro zabezpečení EPS 2.8 Projektování systémů EPS 2.9 Výstavba a provoz systémů EPS 3 Zařízení pro odvod kouře, tepla a zplodin hoření 3.1 Princip funkce, použití 3.2 Způsoby ovládání 4 Samočinné hasicí zařízení 4.1 Rozdělení SHZ, funkce 4.2 Způsoby ovládání SHZ 5 Zařízení pro detekci spalitelných plynů a par 5.1 Význam detekce spalitelných plynů a par 5.2 Metody používané pro detekci 5.3 Přístrojová technika 5.4 Projektování systémů pro detekci spalitelných plynů a par 6 Vzájemné vazby požárně bezpečnostních zařízení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner