030-0040/02 – Fire Cause Identification (ZPP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantorIng. Ivo ŠromSubject version guarantorIng. Ivo Šrom
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SRO02 Ing. Ivo Šrom
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Emphasis on professional knowledge in connection with activity associated with fire cause determination in the site of fire and other activities in the course of investigation, including relevant fire documentation preparation, technical aspects of fire investigation, such as photodocumentation, sampling, etc.

Teaching methods

Summary

Foundations needed by professionals in fire cause determination as for the area of legal knowledge, above all Act No. 133/1985 Coll. on Fire Protection, collection of internal management regulations SIAŘ No. 9/2003, Act on Transgressions. Contacts and the method of communication with other persons interested in fires.

Compulsory literature:

- Zákon č.133/85 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů - Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV částka 9/2003 - Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č.18/1996 - Kotlár,M. a kol: Metodika pro čiinost inspekcí požární ochrany při zjišťování příčin požárů.Díl I. a II. (MV ČR HSPO,Praha 1985)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracovaní a obhajení semestrálního projektu ve výuce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní orientace ZPP v oblastech,rozdělení. 2. Právní oblast. 3. Oblast odborných znalostí. 4. Technická oblast. 5. Oblast osobních kontaktů a způsob komunikace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner