030-0043/01 – Crisis Management and Population Protection (KZOO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits6
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je znát základy kriztového řízení a ochrany obyvatelstva. Pochopit je a umět je aplikovat v praxi.

Teaching methods

Summary

The course is aimed at crisis management in relation to civil protection. It explains the fundamentals of crisis management and their relation to tasks and measures concerning civil protection that follow from “Protocols supplementary to the Geneva Conventions” and simultaneously valid laws in the Czech Republic.

Compulsory literature:

Zák.č. 239/2000Sb. Zák.č. 240/2000Sb. Vyhláška MV ČR č. 380/2002Sb. J.Kovařík, M. Smetana, Základy civilní ochrany. SPBI Ostrava, ISNB- 80-86634- 85-X - dostupné v el. podobě na http://fbi.vsb.cz/okruhy/studium/podklady-ke- studiu/studijni-materialy Šenovský M., Adamec V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Ostrava

Recommended literature:

Časopis 112 Časopis A-report www.emergency.cz www.mvcr.cz www.army.cz www.europa.eu.int www.nato.int

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do studia předmětu Krizové řízení Bezpečnostní systém ČR Integrovaný záchranný systém(IZS) Základní složky IZS Ostatní složky IZS Ochrana obyvatelstva, úkoly a opatření v rozsahu "Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám. Civilní ochrana v ČR podle současně platné legislativy Civilní ochrana a současný svět

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Summer
2009/2010 Summer