030-0045/01 – Engineering Drawing II (TK 2)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Základní znalosti z oblasti stavebního a částečně strojního technického kreslení. Pochopení nutných základů pro čtení grafické technické dokumentace a její tvorbu včetně aplikace CAD systémů.

Teaching methods

Summary

The course provides the basic knowledge of the area of engineering drawing in construction and partially also mechanical engineering. It gives a necessary basis for the production and mainly reading of graphic technical documentation.

Compulsory literature:

Netopilová, M. Stavební konstrukce (Zobrazování v projektové dokumentaci), VSB - TUO, SPBI, Ostrava, 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Náležitosti technických výkresů, organizace náplně, měřítka, hlavní zásady. 2. Způsoby zobrazování, pravoúhlý průnět. 3. Technické písmo, druhy čar. 4. Druhy stavebních výkresů a náležitosti nutné pro jejich zpracování. 5. Grafické značení stavebních hmot v řezech. 6. Výkresy půdorysů a svislých řezů. 7. Zobrazování výplní stavebních otvorů - půdorysy a svislé řezy okenních otvorů. 8. Kreslení dveří a vrat - půdorysy a svislé řezy. 9. Schodiště a rampy - půdorysné zobrazení. 10. Svislý řez schodištěm (rampou). 11. Komínová tělesa a jejich zobrazování. 12. Schématické zakreslení stropních konstrukcí. 13. Zásady grafického značení z oblasti požární bezpečnosti staveb a PO obecně - výkresy požární bezpečnosti staveb. 14. Samostatná tvorba půdorysu části stavebního objektu pomocí systému AutoCAD.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner