030-0046/02 – Pre-Diploma Seminar (PDS)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits16
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
BEB20 Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
JAN58 Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
KVA20 doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
MIC24 Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
NET70 doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
S1E48 doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
DRG01 Ing. Jana Serafínová, Ph.D.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+30

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vést studenta k vlastní práci na DÚ, rozvíjet schopnost na základě analýzy a hodnocení zadaného problému formulovat vlastní návrhy a doporučení.

Teaching methods

Summary

Work on a diploma thesis under supervision of the supervisor concerned.

Compulsory literature:

Pokyny pro zpracování diplomové práce na webu fakulty FBI dostupné na: http://www.fbi.vsb.cz/okruhy/studium/pomoc-pri-studiu/statnice/pokyny Prezentace týkající se zpracování literární rešerše na webu dostupná na: http://home.zcu.cz/~mirkova/BR-2-Reserse.pps

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Práce na diplomovém úkolu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner