030-0047/03 – Civilní nouzové plánování (CNP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
MAL282 Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí identifikovat jednotlivé prvky systému přípravy na mimořádné situace, získané poznatky zevšeobecnit a modifikovat v praxi. Dále umí interpertovat znalosti o fungování obdobných procesů v zahraničí.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na studium subjektů, procesů a dalších náležitosti týkajících se přípravy na mimořádné a krizové situace v podmínkách ČR. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany osob, infrastruktury a území.

Povinná literatura:

- Šenovský, M., Adamec, V., Vaněk, M.: Bezpečnostní plánování, SPBI Spektrum, 2006,ISBN: 80-86634-52-4 - Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI Spektrum, 2001, Ostrava, ISBN: 80-86111- 95-4 - Šenovský, M., Adamec, V.: Právní rámec krizového managementu, SPBI Spektrum, 2005, Ostrava, 97 stran, ISBN: 80-86634-55-8 - Říha, J., Procházková, D.: Krizové řízení, MV ČR, GŘ HZS ČR, Praha 2003 - Příručka NATO, http://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-en-2006.pdf , - Právní předpisy k havarijní a krizové připravenosti a plánování obnovy a udržitelného rozvoje

Doporučená literatura:

- Ministerská směrnice pro CNP 2001-2002, Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2001-2002, Document EAPC(C)D(2001)15 ze dne 7.6.2001 - Ministerská směrnice pro CNP 2005-2006, Ministerial Guidance for Civil Emergency Planning 2005-2006, Document EAPC(C)D(2005)0002 ze dne 17.1.2005 - Haagský program: prostor bezpečnosti a práva, dokument Rady EU č.14292/1/04 REV 1 ze dne 8.12.2004 - Rozhodnutí Rady EU č. 2001/792/ES, Euratom ze dne 23.10.2001, o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu / Terminologie 2. Civilní nouzová připravenost – civilní nouzové plánování 3. Management bezpečnosti územních celků 4. Přístupy k ochraně kritické infrastruktury 5. Věcné aspekty ochrany KI 6. Ochrana vybraných sektorů kritické infrastruktury I. 7. Ochrana vybraných sektorů kritické infrastruktury II. 8. Systém vzdělávání v KŘ 9. Principy a pravidla územního plánování 10. Bezpečnostní požadavky v územním plánování 11. Plánování obnovy území 12. Operační příprava státního území 13. CNP v zemích EU a NATO

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku