030-0048/01 – Základy požárního strojnictví (ZPS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS50 doc. Ing. Jiří Lošák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Strojní součást v systému požární ochrany. Základní funkce součástí, jejich zobrazování, styk a jejich uložení, tolerance. Součásti uzavírací, pojistné, ovládací a regulační. Tvorba schémat částí, mechanismů a systémů.

Povinná literatura:

BOLEK, A. A KOCHMAN, J. Části strojů. 1.svazek. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03- 00046-7. BOLEK, A. A KOCHMAN, J. Části strojů. 2.svazek. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80- 86111-22-9. ČERNOCH, S. Strojně technická příručka. Praha: SNTL, 1997. HOSNEDL, S. A KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra. Obecné strojní části. Brno: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3. KYSEL, F. a kol. Strojní prvky a systémy. Praha: SNTL 1989. PIVOŇSKA, J. a kol.: Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987. SZCHLACHTA, T.- HAVLÍK,J. Základy strojnictví. Ostrava: VŠB, 1994. SZCHLACHTA, T. a kol. Základy strojnictví. Návody do cvičení. Ostrava: VŠB, 1994. ŠVERCL, J. Technické kreslení a deskriptivní geometrie. Praha: Scientia, 2003. 343 s. ISBN 80-7183-297-9. VNUK, V., KOZEL, L. a ŠNAPKA, O. Mechanické součásti a systémy. Ostrava: VŠB, Ediční středisko 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zobrazování strojních součástí v technické praxi a v požární ochraně. Převod prostorových zobrazení součástí na plochu. Základní terminologie. Základní funkce strojních součástí: spojovacích, k přenášení točivého momentu, k převádění točivého pohybu (převody), silových pro akumulaci energie. Namáhání strojních součástí. Strojní součást jako prvek technických systémů požární ochrany. Styk součástí. Uložení součástí. Tolerování rozměrů a polohy, tvaru. Součásti uzavírací, pojistné, ovládací a regulační. Součásti pro omezení pohybu. Potrubí a hadice. Tvorba schémat částí, mechanismů a systémů PO. Přepis technických výkresů na jednoduchá schémata.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium FBI - II P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.