030-0053/03 – Protipožární a bezpečnostní systémy (PPBS)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuIng. Petr Bitala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2024/2025
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student pochopí funkci a význam protipožárních a bezpečnostních systémů pro bezpečnost objektů. Dovede použít vybraná požárně bezpečnostní zařízení při řešení požární bezpečnosti staveb. Je schopen navrhnout použití bezpečnostních systémů pro zabezpečení objektů. Dovede hodnotit návaznost bezpečnostních a protipožárních systémů v objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Požárně-bezpečnostní zařízení, jejich význam a kategorizace. Začlenění PBZ do požární bezpečnosti staveb a technologií. Principy včasné detekce vzniku požáru, systémy elektrické požární signalizace. Stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře, tepla a zplodin hoření. Systémy pro detekci úniku spalitelných a toxických plynů a par. Spolupráce požárně-bezpečnostních zařízení. Poplachové systémy – EZS, CCTV, zařízení pro kontrolu vstupů. Plášťová a prostorová ochrana objektů pomocí EZS.

Povinná literatura:

1. Kucbel, J.: Požiarna ochrana budov. JK vydavateľstvo a distribúcia technickej literatury, Bratislava 1993. 2. Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zřízení. Edice SPBI Spektrum 17. SPBI, Ostrava 1998. 3. Dudáček, A.: Požárně bezpečnostní zařízení (EPS). Skripta VŠB-TUO. VŠB- TUO, Ostrava 1996. 4. Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26. SPBI, Ostrava 2000. 5. Normy: ČSN 342710, ČSN 730875, ČSN EN 54-x, ČSN EN 50136-1-1,2-3, 2-4, 1-4, ČSN EN 501301-1, ČSN EN 501306-1-1, ČSN EN 50134-7, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50132-7, ČSN EN 50132-2-1 6. Předpisy ČAP 7. Koníček, Křeček, Kocábek: Městské kamerové dohlížecí systémy. MV ČR, Praha 2002 8. Látal, Ivo: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha : Public History, 2001. - 400 s. 9. Stanislav Křeček a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. 2003.

Doporučená literatura:

Libovolná aktuální literatura z oblasti zájmu, na požádání doporučí vyučující.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění podmínek absolvování předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 1.1 Technická ochrana, vymezení základních pojmů, účel a rozdělení 1.2 Požárně bezpečnostní zařízení, účel a rozdělení 1.3 Poplachové zabezpečovací zařízení, účel a rozdělení 2. Elektrická požární signalizace, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany 2.1 Metody včasné detekce požáru, parametry vhodné k detekci požáru 2.2 Systémy EPS, rozdělení, popis 2.3 Hlásiče požáru, rozdělení, princip funkce, použití 2.4 Ústředny EPS, rozdělní, konstrukce, základní a doplňkové funkce, použití 2.5 Doplňující zařízení 2.6 Projektování, výstavba a provoz systémů EPS 3. Stabilní hasicí zařízení, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany 3.1 Vodní stabilní hasicí zařízení 3.2 Pěnová stabilní hasicí zařízení 3.3 Plynová stabilní hasicí zařízení 3.4 Ostatní druhy stabilních hasicích zařízení 3.5 Projektování stabilních hasicích zařízení 4. Zařízení pro odvod tepla a kouře, účel, rozdělení, postavení v systému technické ochrany 4.1 Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře, princip funkce, použití 4.2 Zařízení pro nucený odvod tepla a kouře, princip funkce, použití 4.3 Projektování zařízení pro odvod tepla a kouře 5. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, účel, rozdělení 5.1 Systémy PZTS, rozdělení, popis, stupeň zabezpečení, riziko 5.2 Čidla PZTS, rozdělení, principy funkce, použití 5.3 Ústředny PZTS, rozdělení, principy funkce, použití 5.4 Napájecí zdroje, ovládací a doplňková zařízení 5.5 Kamerové systémy 5.6 Projektování, výstavba a provoz PZTS 6. Vzájemné vazby protipožárních a bezpečnostních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 10
                TEST Písemka 10  0
                VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY SYSTÉMU EPS NEBO PZTS A JEJÍ OBHAJOBA Semestrální projekt 15  10
        Zkouška Zkouška 75  41 3
Rozsah povinné účasti: 50%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 50%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní