030-0057/03 – Computers and Data Protection (PCaOchr)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+0
Distance Credit and Examination 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

pochopení způsobu práce počítačových sítí a metod její ochrany základní znalost databázových systémů

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

With massive expansion of complex information systems the problem of data protection ceased to be a problem of small amount of specialized employees - “computer specialists”. Data protection must penetrate a modern company in the same way as information system usage does. Students will familiarise themselves with basic concepts in the area of information systems, basic methods and techniques of hacking into the system and they will also know basic methods of defence against such malevolent attempts. At the end of the semester problems of a safety policy on information systems will be discussed.

Compulsory literature:

[1.] Šenovský, P.: Počítače a ochrana dat. 2. vydání, VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2006, 56 s. , dostupné z WWW <URL:http://homen.vsb.cz/~sen76/pc_ochr/pc_ochr1.pdf > [cit. 2007-10-16] [2.] Šenovský, P.: Počítače a ochrana dat - Návody do cvičení. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006, 35 s., dostupné z WWW <URL: http://homen.vsb.cz/~sen76/pc_ochr/pc_ochr_dat_cviceni.pdf > [cit. 2007-10-16]

Recommended literature:

[3.] Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Computer Press, Brno 2004,182 str., ISBN: 80-251-0106-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní hodina 2. Škodlivý kód 3. Úvod do počítačových sítí 4. Budování síťové infrastruktury z hlediska bezpečnosti 5. Metody získání informací o síti 6. Ochrana integrity dat, zálohování 7. Různé metody autentifikace 8. Ochrana osobních údajů z pohledu IT 9. Člověk největší hrozba bezpečnosti IT organizace 10. Bezpečnostní politika informačního systému podniku 11. Případy užití bezpečnostní politiky IT 12. Praktické ukázky použití základních bezp. programů/utilit

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R003) Emergency Planning and Crisis Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.