030-0059/01 – Security Informatics I (BI)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SEN76 doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 10+0
Distance Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

získání základních znalostí z oblasti - teorie informace - šifrovaní - elektronického podpisu - telekomunikační legislativy

Teaching methods

Lectures

Summary

Information and information technologies are driving forces of modern society. Therefore the student must be acquainted with fundamental concepts of information theory in general and also with the practical view on information technology applications. Students will be also provided with provisions of the Copyright Act, especially the provisions that deal with the distribution and dissemination of programs and other author works disseminated mainly electronically.

Compulsory literature:

1. Šenovský, P.: Bezpečnostní informatika I. SPBI: Ostrava 2004, 50 str., ISBN 80-86634-29-9 4. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Available from WWW http://www.micr.cz/upload_file/20030205161312_Z_227_2000.pdf 5. zákon 378/2006Sb. vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb 6. Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 7. Zákon 121/2000 Sb., Autorský zákon.

Recommended literature:

2. Garfinkel, S.: PGP Pretty Good Privacy - šifrování pro každého. Computer Press, Praha 1998, 371 s., ISBN 80-7226-054-5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvodní přednáška 2. Informatiky, informace a její význam 3. Software - členění 4. Hardware - členění 5. Internet, historický vývoj, služby, hledání informací 6. Hashovací funkce, MD2, MD4 a MD5 7. Kryptografie - historický vývoj, symetrické, asymetrické, DES, RSA 8. Bezpečnostní značení 9. Bezpečnostní značení 10. Elektronický podpis, licencování SW, autorský zákon 11. Peer - to - peer sdílení souborů, distribuované výpočty 12. Připojování mobilních zařízení, konvergence technologií 13. Bezpečnostní aspekty využívání informačních technologií 14. Shrnutí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 1  1
        Examination Examination 99 (99) 0
                Written examination Written examination 99  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner