030-0061/01 – Protection of Population I (OOB-I)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV50 Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem je znát základy ochrany obyvatelstva. Základy mezinárodního humanitárního práva a platné legislativy v ČR. Pochopit systém ochrany obyvatelstva v ČR a vyspělých státech. Umět analyzovat objektivní potřeby a plánovat opatření k ochraně obyvatelstva.

Teaching methods

Summary

The course is aimed at basic tasks and measures concerning civil protection that follow from “the Geneva Conventions” and laws in the Czech Republic. It explains the planning and the control of these tasks and the ensuring of solutions to them in peacetime during disasters and catastrophes as well as in war at using weapons of mass destruction.

Compulsory literature:

Ing.Jaroslav Kovařík, Ing.Marek Smetana PhD. Základy civilníochrany ISBN 80- 86634-85-X Ing. Danuše Kratochvílová,: Ochrana obyvatelstva ISBN 80-86634-70-1 Zák.č. 239/2000Sb. Vyhláška MV ČR č. 380/2002Sb. Koncepce ochrany obyvatelsdva ČR.... usneasení vlády ČR č.165/2008

Recommended literature:

www.emergency.cz www.mvcr.cz www.army.cz www.europa.eu.int www.nato.int

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Úvod do studia,stručná historie civilní ochrany a základní současná legislativa CO v ČR -Mezinárodní humanitární právo, CO v NATO a EU -Zjišťování nebezpečných oblastí a dekontaminace -Varování a vyrozumění obyvatelstva -Kolektivní ochrana obyvatelstva -Nouzové ubytování a zásobování -Záchranné práce -Zdravotnické služby, 1. pomoc a náboženská pomoc -Pomoc při obnově a udržování pořádku v zasažených prostorech -Bezokladné pohřební služby -Individuální ochrana -Příprava obyvatelstva a personálu k plnění úkolu CO a základy logistiky CO

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Project Project 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner