030-0062/01 – Výbušniny a působení jejich výbuchu (VYaPV)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity4
Garant předmětuIng. Jan HoraGarant verze předmětuIng. Jan Hora
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR084 Ing. Jan Hora
LIC07 Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se zakladními druhy výbušnín a výbušných sestémů.

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmosloví. Rozdělení, druhy a vlastnosti výbušnin. Druhy výbušné přeměny. Iniciace a energetika. Termický rozklad a přechod hoření – detonace. Šíření výbuchu v prostředí. Působení výbuchu. Urychlování hmoty výbuchem. Druhy a vlastnosti výbušných předmětů. Využití výbušnin a výbušných předmětů v praxi. Typy útoků a stručný přehled extrémistických skupin a jejich metod. Legislativa upravující nakládání s výbušninami. Trhací práce a prostředky trhací techniky. Opatření zaměřená na ochranu osob a objektů ohrožených výbuchem. Společný zásah složek IZS při přítomnosti výbušnin nebo výbušných předmětů nebo při jejich výbuchu.

Povinná literatura:

Dojčár, O.,Horký, J., Kořínek, R., Trhacia technika, 1. vyd., Ostrava, Montanex, 1996, 421 s., ISBN 80-85780-96-0 Předpisy o výbušninách I, II, ( III, IV), Ostrava., Montanex 1992, Henrych, J., Dynamika výbuchu a její užití, 1.vyd., Praha, Academia, 1973, 411 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny I, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 332 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny II, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 270 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny III, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 340 s. Janíček M., Vrzal P. : Pyrotechnik v boji proti terorismu, DEUS, Praha 2001

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracovaní a obhajení semestrálního projektu ve výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Používané pojmy, druhy výbušnin a jejich rozdělení, struktura a vlastnosti, využití výbušnin v praxi. 2. Energetika, termický rozklad, detonace, iniciace, citlivost, stabilita, výbuchové charakteristiky. 3. Právní úprava pro nakládání s výbušninami. 4. Rozdělení výbuchových účinků a zóny jejich působení, rázová vlna a její šíření v prostředí. 5. Fragmetnace, balistika fragmentů (urychlovací, vnější, terminální), urychlení hmoty a její distribuce výbuchem. 6. Tepelná radiace, sekundární výbuchové účinky, akustická vlna, seismická vlna, iniciace požárů. 7. Kontaktní výbuch v otevřeném a uzavřeném prostoru, interakce mezi vzdušnou rázovou vlnou a předmětem, odraz, směrování a blokování tlakové vlny 8. Prostředky trhací techniky, trhací práce a jejich rozdělení, druhy náloží a jejich dimenzování, značení trhavin, rozněcovadla, místa neočekávaného výskytu výbušnin. 9. Munice, její druhy a značení, nástražné výbušné systémy a jejich druhy. 10. Typy útoků, cíle útoku, přehled extrémistických skupin a jejich metod. 11. Základní způsoby zneškodnění výbušných předmětů, používané technické prostředky. 12. Opatření složek IZS při společném zásahu na místě uložení výbušného předmětu, 13. Charakter místa zásahu po výbuchu výbušného předmětu, charakteristická rezidua působení výbuchu na objekty a osoby, determinované podmínky, organizace místa zásahu, úkoly velitele zásahu. 14. Výbuch kombinovaných systémů výbušnina a hořlavá látka. Druhy kombinovaných systémů. Působení nálože na technologická zařízení s přítomností hořlavých látek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2009/2010 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku