030-0062/01 – Explosives and Effects of Their Explosions (VYaPV)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits4
Subject guarantorIng. Jan HoraSubject version guarantorIng. Jan Hora
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR084 Ing. Jan Hora
LIC07 Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti se seznámí se zakladními druhy výbušnín a výbušných sestémů.

Teaching methods

Summary

Basic terminology, Legislation. Classification, kinds and properties of explosives. Kinds of explosive transitions. Initiation and energy. Thermal decomposition and transition from burning to detonation. Propagation of explosion in a medium. Matter acceleration by explosion. Kinds and properties of explosive subjects. Types of attacks and a brief overview of extremist groups and their methods. Blasting operations and blasting equipment. Joint intervention of units of the Integrated Emergency System at the presence of explosives or explosive subjects or at their explosions.

Compulsory literature:

Dojčár, O.,Horký, J., Kořínek, R., Trhacia technika, 1. vyd., Ostrava, Montanex, 1996, 421 s., ISBN 80-85780-96-0 Předpisy o výbušninách I, II, ( III, IV), Ostrava., Montanex 1992, Henrych, J., Dynamika výbuchu a její užití, 1.vyd., Praha, Academia, 1973, 411 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny I, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 332 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny II, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 270 s. Urbanski, T., Chemie a technologie výbušniny III, 1. vyd., Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1957, 340 s. Janíček M., Vrzal P. : Pyrotechnik v boji proti terorismu, DEUS, Praha 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracovaní a obhajení semestrálního projektu ve výuce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do studia předmětu Krizové řízení Bezpečnostní systém ČR Integrovaný záchranný systém(IZS) Základní složky IZS Ostatní složky IZS Ochrana obyvatelstva, úkoly a opatření v rozsahu "Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám. Civilní ochrana v ČR podle současně platné legislativy Civilní ochrana a současný svět

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2009/2010 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner