030-0063/01 – Dimenzování stavebních konstrukcí (DSK)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity5
Garant předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.Garant verze předmětuIng. Isabela Bradáčová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MYN03 Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na hodnocení stavebních konstrukcí podle Eurokodů s orientaci na mezní stav únosnosti. Účelem předmětu je seznámit posluchače s problematikou zatížení, navrhování a dimenzování nosných konstrukcí. Student si osvojí podstatu teorie navrhování a získá komplexní a ucelené informace o problematice posuzování základních prvků železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. V rámci předmětu má posluchač taktéž možnost si osvojit základní dovednosti práce s profesionálními softwarovými aplikacemi, které se používají v rámci počítačového modelování stavebních konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na posuzování železobetonových, ocelových a dřevěných stavebních konstrukcí podle Eurokodů s orientaci na mezní stav únosnosti a také na seznámení studentů s profesionálním softwarem určeným pro navrhování stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

Studnička, J., Holický, M.: Ocelové konstrukce 20 - Zatížení staveb, ČVUT Praha, 1998 Procházka, J., Bradáč, J. a kol.: Betonové konstrukce - Příklady navrhování podle Eurocode 2, Procon Praha, 1997 Bradáč, J.: Betonové konstrukce 1. část: Dimenzování prvků betonových konstrukcí, VŠB Ostrava, 1997 Studnička, J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 20, ČVUT Praha, 2002 Wald, F.: Prvky ocelových konstrukcí - příklady podle Eurokódů, ČVUT Praha, 2000 Studnička, J., Medřický, V.: Ocelové a dřevěné konstrukce 10, ČVUT Praha, 2001 Kuklík, P., Kuklíková, A.: Dřevěné konstrukce 1, ČVUT Praha, 1999

Doporučená literatura:

Tichý, M.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL Praha, 1987 Procházka, J., Krátký, J.: Navrhování betonových konstrukcí podle Eurocode 2, Studnička, J.: Ocelové konstrukce I, ČVUT Praha, 1998ČVUT Praha, 1995 Kuklík, P., Kuklíková, A.: Dřevěné konstrukce 10 - příklady navrhování, ČVUT Praha, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění podmínek zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Zatížení a vlivy prostředí na pozemní stavby. Idealizace působení zatížení zohledněná v normách. Charakteristické hodnoty zatížení. Zatížení stálá, proměnná (užitná). Modelování účinků statického zatížení. Kombinace účinků statického zatížení. Účinky zatížení lokální (na jednotlivé části) a globální (na konstrukci jako celek). 2. Zatížení proměnná (vítr, sníh), mimořádná - informativně. Modelování účinků statického zatížení. Dynamická zatížení - zásady (informativně). 3. Podstata, použití a historie betonu, základy teorie spolehlivosti a mezních stavů. Fyzikální a mechanické vlastnosti betonu, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže. 4. Dimenzování ohýbaných prvků. Deska, trám. 5. Konstrukční zásady vyztužování ohýbaných a převážně tlačených prvků. 6. Interakční diagram. Prvky namáhané mimostředným tlakem s malou a velkou výstředností, vliv vzpěru. 7. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí. Uplatnění ocelových konstrukcí ve stavebnictví. Fyzikální a mechanické vlastnosti ocelí. Technologické vlastnosti ocelí. Druhy ocelí ve stavebnictví. Sortiment prutových a plošných prvků. Základy navrhování a teorie spolehlivosti ocelových konstrukcí. 8. Klasifikace průřezů ocelových konstrukcí.Tažené a tlačené prvky ocelových konstrukcí. Teorie vzpěru. 9. Návrh a posouzení štíhlých průřezů. Prvky namáhané ohybem. 10. Spoje prvků ocelových konstrukcí - svarové, šroubové, třecí. 11. Výhody a nevýhody dřevěných konstrukcí. Uplatnění dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. 12. Tažené a tlačené prvky dřevěných konstrukcí. 13. Prvky namáhané ohybem a kombinací ohybu s osovým tahem či tlakem. 14. Spoje prvků dřevěných konstrukcí - tesařské, lepené, kolíkového typu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2006/2007 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní